Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 1159/2000 privind acțiunile de informare și publicitate pe care trebuie să le întreprindă statele membre în legătură cu intervențiile Fondurilor Structurale
Număr celex: 32000R1159

Modificări (...), Referințe (4)

În vigoare de la 31 mai 2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL COMISIEI (CE) nr. 1159/2000
din 30 mai 2000
privind acțiunile de informare și publicitate pe care trebuie
să le întreprindă statele membre în legătură cu
intervențiile Fondurilor Structurale

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene;

având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1260/1999 din 21 iunie 1999 de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondurile Structurale1, în special art. 53 alin. (2),

întrucât:

(1) Art. 46 din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 prevede măsuri de publicitate și informare privind acțiunile Fondurilor Structurale;

(2) Art. 34 alin. (1) lit. (h) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 dispune că autoritatea de gestionare însărcinată cu punerea în practică a unei intervenții structurale comunitare este responsabilă de respectarea obligațiilor în materie de informare și publicitate;

(3) Art. 46 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 precizează că autoritatea de gestionare are responsabilitatea de a asigura publicitatea intervenției și în special de a informa potențialii beneficiari finali, organizațiile profesionale, partenerii economici și sociali, organismele de promovare a egalității între sexe și organizațiile neguvernamentale privind posibilitățile oferite de intervenție, precum și de a informa opinia publică cu privire la rolul Comunității în sprijinul intervenției respective și a rezultatelor acesteia;

(4) În conformitate cu alin. (3) din articolul menționat, statele membre consultă Comisia și o informează anual cu privire la inițiativele luate în vederea informării și publicității;

(5) În temeiul art. 18 alin. (3) și a art. 19 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999, pentru fiecare program operațional și pentru fiecare document unic de programare, programul de completare cuprinde măsurile care trebuie să asigure, conform art. 46, informarea și publicitatea intervenției;

(6) Art. 35 alin. (3) lit. (e) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 dispune examinarea și aprobarea de către comitetele de monitorizare a rapoartelor anuale și a raportului final de realizare a intervențiilor înainte de trimiterea lor la Comisie, și, conform art. 37 alin. (2) din același regulament, aceste rapoarte conțin elemente privind dispozițiile care trebuie adoptate de autoritatea de gestionare și de comitetul de monitorizare în vederea asigurării calității și eficienței măsurilor luate pentru publicitatea intervenției. Art. 40 alin. (4) dispune în special ca rezultatele evaluărilor să fie puse la dispoziția publicului, la cerere, după obținerea acordului comitetului de monitorizare în ceea ce privește evaluarea la jumătatea perioadei prevăzută pentru cel târziu 31 decembrie 2003;

(7) Decizia Comisiei 94/342/CE din 31 mai 1994 privind acțiunile de informare și publicitate ce trebuie întreprinse de statele membre în legătură cu intervențiile Fondurilor Structurale și ale Instrumentului Financiar de Orientare Pescicola (IFOP)2 rămâne în vigoare pentru asistența oferită în baza Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2052/88 din 24 iunie 1988 privind misiunile și eficiența Fondurilor Structurale, precum și coordonarea activităților lor și a operațiunilor cu Banca Europeană de Investiții și cu celelalte instrumente financiare existente3, ultima dată modificat de Regulamentul (CE) nr. 3193/944, precum și în baza regulamentelor adoptate în conformitate cu acesta din urmă;

(8) Comitetul menționat în art. 147 din Tratat, comitetul structurilor agricole și al dezvoltării rurale și comitetul sectoarelor de pescuit și acvacultură au fost consultate cu privire la prezentul regulament. Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului pentru dezvoltarea și reconversia regiunilor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 161, 26.06.1999, p. 1.

2 JO L 152, 18.06.1994, p. 39.

3 JO L 185, 15.07.1988, p. 9.

4 JO L 337, 24.12.1994, p. 11.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...