Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 2222/2000 privind stabilirea regulilor financiare pentru aplicarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1268/1999 privind ajutorul comunitar pentru măsurile de pre-aderare din agricultură și dezvoltare rurală în țările candidate din Europa centrală și de est în perioada de pre-aderare
Număr celex: 32000R2222

Modificări (...), Referințe (3)

În vigoare de la 07 octombrie 2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL COMISIEI (CE) nr. 2222/2000
din 7 iunie 2000
privind stabilirea regulilor financiare pentru aplicarea Regulamentului
Consiliului (CE) nr. 1268/1999 privind ajutorul comunitar pentru
măsurile de pre-aderare din agricultură și dezvoltare rurală în țările
candidate din Europa centrală și de est în perioada de pre-aderare

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1268/1999 din 21 iunie 1999 privind măsurile de pre-aderare pentru agricultură și dezvoltare rurală în țările candidate din Europa centrală și de est în perioada de pre-aderare(1), în special art. 9 alin. (2) și art. 12 alin. (2),

întrucât:

(1) Art. 11 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1266/1999(2) privind coordonarea ajutorului acordat țărilor candidate în cadrul strategiei de pre-aderare prevede că Comisia implementează ajutorul comunitar în conformitate cu reglementările din Regulamentul Financiar care se aplică bugetului general al Comunităților Europene(3), în special art. 114, art. 9 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1268/1999 prevede că ajutorul financiar respectă principiile stabilite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1258/1999 din 17 mai 1999 privind finanțarea politicii agricole comune(4). Respectivul regulament se referă atât la secțiunea privind garantarea, cât și la cea privind orientarea din Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă, dar stabilește și dispoziții speciale privind secțiunea de garantare care intră sub incidența Titlului VIII din Regulamentul Financiar.

(2) Se prevede ca aplicarea Sapard să aibă ca efect înființarea de instituții în țările implicate. Programul Special de Aderare pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (Sapard) implică, pentru fiecare din cele zece țări menționate în art. 1 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1268/1999, derularea a numeroase proiecte, fiecare dintre acestea fiind limitat din punct de vedere financiar. Este de dorit să se facă o delegare a sarcinilor administrative către țările candidate și art. 12 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1266/1999 prevede posibilitatea de a transfera o astfel de sarcină țării candidate. Gestionarea programului Sapard trebuie, așadar, organizată prin intermediul agențiilor din țările candidate, în conformitate cu principiul descentralizării.

(3) Criteriile minime și condițiile pentru aplicarea administrării descentralizate în conformitate cu art. 12 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1266/1999 sunt prezentate în anexa respectivului regulament. Aceste criterii și condiții se referă la ceea ce trebuie să respecte agențiile plătitoare pentru a fi în conformitate cu reglementările FEOGA privind garantarea, stabilite în anexa Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1663/95(5), modificate ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 2245/1999(6), și, în conformitate cu cele de mai sus, agenția înființată de fiecare țară trebuie să fie organizată după dispozițiile FEOGA privind garantarea.

(4) Dispozițiile FEOGA privind garantarea stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1663/95 se referă mai ales la funcția de plată. Agențiile din țările candidate trebuie, totuși, să aibă atât această funcție, cât și o funcție de aplicare, iar criteriile necesare pentru această ultimă funcție trebuie stabilite.

(5) Se poate acorda și o acreditare provizorie, cu condiția să se respecte criteriile minime/esențiale.

(6) În scopul renunțării de către Comisie la aprobarea ex ante prevăzută în art. 12 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1266/1999 și atribuirii administrării ajutorului unei țări candidate, trebuie să se aprobe acreditarea națională a agenției Sapard din țara candidată.

(7) Este recomandabil, dacă este posibil, să se utilizeze structurile existente în țările candidate pentru anumite operațiuni financiare; în fiecare din aceste țări există deja un fond național prin intermediul căruia sunt transferate fonduri Phare și alin. (1) lit. (v) din anexa Regulamentului (CE) nr. 1266/1999 prevede că autoritatea națională de aprobare poartă întreaga responsabilitate financiară și răspundere legală privind fondurile. În scopul aplicării Sapard, este oportun ca fondul național din fiecare țară candidată să reprezinte autoritatea competentă care acreditează agenția Sapard și supervizează respectarea ulterioară a criteriilor de acreditare. Autoritatea națională de aprobare va fi punctul de contact pentru informațiile financiare dintre Comisie și țara candidată.

(8) Regulamentul Consiliului nr. 1260/1999 din 21 iunie 1999 privind stabilirea dispozițiilor generale privind Fondurile Structurale(7), prevede la art. 31 alin. (2) că primul angajament este asumat atunci când Comisia adoptă decizia de acordare a ajutorului. Acel model, în aceste condiții și în vederea atragerii angajamentului bugetar al Comisiei, poate fi considerat drept modelul adecvat care se aplică mutatis mutandis programului Sapard.

(9) Art. 12 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1266/1999 prevede efectuarea unor controale ex post de către Comisie. Procedura FEOGA de verificare și aprobare a conturilor este un sistem eficient de auditare a plăților făcute de agențiile descentralizate și, dacă este necesar, de recuperare a plăților neregulate și ne-scadente de la țările candidate.

(10) Reglementările privind aplicarea Sapard ar trebui stabilite prin acorduri bilaterale semnate de Comisie și de fiecare țară candidată. Comisia și fiecare țară candidată trebuie, așadar, să elaboreze un acord de finanțare multianual prin care să se stabilească condițiile de utilizare a contribuției Sapard. Acordurile financiare anuale trebuie să stabilească contribuția financiară a Comunității.

(11) Pentru a se proteja interesele financiare ale Comunității, statele candidate trebuie să aibă obligații similare cu cele ale statelor membre în ceea ce privește controalele făcute de agenții Comunității asupra fondurilor Sapard.

(12) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt în concordanță cu avizul Comitetului Fondului European de Orientare și Garantare Agricolă (FEOGA),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...