Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1980/2000 privind sistemul revizuit de acordare a etichetei ecologice comunitare
Număr celex: 32000R1980

Modificări (...)

În vigoare de la 21 septembrie 2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 175 alin. (1),

având în vedere propunerea Comisiei (1),

___________

(1) JO C 114, 12.04.1997, p. 9 și
JO C 64, 06.03.1999, p. 14.

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (2),

___________

(2) JO C 296, 29.09.1997, p. 77.

după consultarea Comitetului Regiunilor,

în conformitate cu procedura stabilită în art. 251 din Tratat (3),

___________

(3) Avizul Parlamentului European din 13 mai 1998 (JO C 167, 01.06.1998, p. 118), confirmat în 6 mai 1999, Poziția comună a Consiliului din 11 noiembrie 1999 (JO C 25, 28.01.2000, p. 1) și Decizia Parlamentului European din 15 martie 2000 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial), Decizia Consiliului din 29 iunie 2000.

întrucât:

(1) Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 880/92 din 23 martie 1992 privind sistemul de acordare a etichetei ecologice comunitare (4) are ca obiect stabilirea unui sistem comunitar facultativ de acordare a etichetei ecologice pentru promovarea produselor cu un impact minim asupra mediului pe parcursul întregului lor ciclu de viață și care oferă consumatorilor informații precise, exacte și stabilite pe bază științifică cu privire la impactul acestora asupra mediului;

___________

(4) JO L 99, 11.04.1992, p. 1.

(2) Art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 880/92 prevede că, în termen de cinci ani de la intrarea în vigoare, Comisia trebuie să revizuiască sistemul ținând cont de experiența câștigată pe parcursul aplicării și să propună modificările necesare la regulament;

(3) Experiența câștigată pe parcursul aplicării regulamentului arată că există nevoia de modificare a sistemului în scopul obținerii unei eficiențe ridicate a acestuia, pentru a îmbunătăți planificarea și pentru a raționaliza funcționarea;

(4) Obiectivele de bază pentru sistemul comunitar facultativ și selectiv de acordare a etichetei ecologice rămâne valabil; în special, un astfel de sistem de acordare trebuie să ajute consumatorii să aleagă produsele care pot determina reducerea impactului asupra mediului pe întreaga durată a ciclului de viață și trebuie să ofere informații privind caracteristicile de mediu ale produselor etichetate;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...