Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 851/2000 de stabilire a standardului de comercializare pentru caise
Număr celex: 32000R0851

Modificări (...)

În vigoare de la 28 aprilie 2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 851/2000 AL COMISIEI
din 27 aprilie 2000
de stabilire a standardului de comercializare pentru caise

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2200/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a pieței în sectorul fructelor și legumelor1, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1257/19992, în special articolul 2 alineatul (2) și articolul 3 alineatul (3),

întrucât:

(1) În anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2200/96, caisele fac parte din produsele pentru care trebuie să se adopte standarde. Regulamentul (CEE) nr. 1108/91 al Comisiei din 1 mai 1991 de stabilire a standardelor de calitate pentru caise3, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 888/974, a făcut obiectul a mai multor modificări care nu mai asigură claritatea juridică.

(2) Prin urmare, este necesar să se recurgă la o reformare a regulamentului menționat și la o abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1108/91. În acest scop, din motive de transparență pe piața mondială, este necesar să se țină seama de standardul recomandat pentru caise de către grupul de lucru pentru standardizarea alimentelor perisabile și dezvoltarea calității din cadrul Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE/ONU).

(3) Aplicarea acestor standarde trebuie să aibă ca efect eliminarea de pe piață a produselor de calitate nesatisfăcătoare, să orienteze producția în scopul satisfacerii cerințelor consumatorilor și să se faciliteze relațiile comerciale pe baza unei concurențe loiale, contribuind astfel la creșterea rentabilității producției.

(4) Standardele se aplică în toate etapele de comercializare. Transportul pe distanțe mari, depozitarea pe durată determinată sau diferitele manipulări la care sunt supuse produsele pot atrage după sine diverse alterări datorate evoluției biologice a acestor produse sau caracterului lor mai mult sau mai puțin perisabil. Este necesar să se țină seama de aceste alterări în aplicarea standardelor în etapele de comercializare care urmează după etapa de expediere. Deoarece produsele din categoria "Extra" fac obiectul unei trieri și condiționări deosebit de atente, se va lua în considerare doar diminuarea stării de prospețime și de turgescență a acestora.

(5) Articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2200/96 prevede posibilitatea de derogare de la standardele în vigoare în cazul în care fructele și legumele dintr-o anumită regiune sunt comercializate prin comerțul cu amănuntul din această regiune pentru a răspunde unui consum local tradițional recunoscut. Anumite soiuri de caise, produse în Germania în regiunea "Susser See", se caracterizează printr-un calibru inferior celui cerut de standardele în vigoare. Aceste caise sunt vândute în mod tradițional în regiunea de producție și fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 1010/98 din 14 mai 1998 care acordă Germaniei derogări de la standardele de comercializare fixate pentru caise5. În scopul clarificării și simplificării reglementărilor comunitare, este necesar să se includă această derogare în prezentul regulament și să se abroge, în consecință, Regulamentul (CE) nr. 1010/98.

(6) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a fructelor și legumelor proaspete,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 297, 21.11.1996, p. 1.

2 JO L 160, 26.6.1999, p. 80.

3 JO L 110, 1.5.1991, p. 67.

4 JO L 126, 17.5.1997, p. 11.

5 JO L 145, 15.5.1998, p. 10.

Articolul I

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...