Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 790/2000 de stabilire a normelor de comercializare care se aplică tomatelor
Număr celex: 32000R0790

Modificări (...)

În vigoare de la 15 aprilie 2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 790/2000 al COMISIEI
din 14 aprilie 2000
de stabilire a normelor de comercializare care se aplică tomatelor

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2200/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a piețelor în sectorul fructelor și legumelor1, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1257/19992, în special articolul 2 alineatul (2),

întrucât:

(1) Tomatele figurează în anexa 1 la Regulamentul (CE) nr. 2200/96 printre produsele pentru care trebuie adoptate norme. Regulamentul (CEE) nr. 778/83 al Comisiei din 30 martie 1983 privind stabilirea normelor de calitate pentru tomate3, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2522/974, a făcut obiectul a multiple modificări care nu mai asigură claritatea juridică.

(2) Prin urmare, este necesar să se recurgă la o reformare a regulamentului menționat și la o abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 778/83. În acest scop, din rațiuni de transparență pe piața mondială, trebuie să ținem seama de standardul recomandat pentru tomate de către Grupul de lucru pentru standardizarea mărfurilor perisabile și pentru dezvoltarea calității a Comisiei Economice pentru Europa a Națiunilor Unite (CEE/ONU).

(3) De altfel, trebuie specificat că tomatele "cireșe" (inclusiv tomatele "cocktail") alcătuiesc un al patrulea tip comercial diferit de cele trei (tomate rotunde, tomate alungite și tomate cu dungi) care erau diferențiate până acum și, de asemenea, trebuie detaliate diferitele moduri de prezentare acceptabile pe piața pentru tomate. De altfel, evoluția pieței tomatei proaspete depinde de calitatea gustativă a acestui produs, care, în special în stadiul vânzării cu amănuntul, se caracterizează printr-o mare variabilitate. În circuitul comercial trebuie lăsată posibilitatea de marcare pe ladă a indicațiilor minime sau maxime referitoare la criteriile esențiale de maturitate, aceasta pentru a permite consumatorului să facă o alegere bazată pe criteriile de calitate organoleptică care îi convin cel mai mult.

(4) Aplicarea acestor norme trebuie să aibă ca efect eliminarea de pe piață a produselor de calitate nesatisfăcătoare, pentru orientarea producției în vederea satisfacerii cerințelor consumatorilor și pentru facilitarea relațiilor comerciale pe baza unei concurențe loiale, contribuind astfel la ameliorarea rentabilității producției.

(5) Normele se aplică în toate etapele comercializării. Transportul pe o distanță mare, depozitarea pe o anumită durată sau diferitele manipulări la care sunt supuse produsele pot antrena anumite alterări cauzate de evoluția biologică a acestor produse sau de natura lor mai mult sau mai puțin perisabilă. Trebuie să se țină seama de aceste alterări în aplicarea normelor în etapele de comercializare care urmează etapei de expediere. În ceea ce privește produsele din categoria "Extra", acestea trebuie să facă obiectul unei trieri și al unei ambalării deosebit de atente, iar singura alterare care trebuie luată în considerare este diminuarea stării de prospețime și a turgescenței.

(6) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestiune a fructelor și legumelor proaspete,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 297, 21.11.1996, p. 1.

2 JO L 160, 26.6.1999, p. 80.

3 JO L 86, 31.3.1983, p. 14.

4 JO L 346, 17.12.1997, p. 44.

Articolul 1

Norma de comercializare aplicabilă tomatelor rezultând din codul NC 0702 00 00 figurează în anexă.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...