Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 764/2000 privind punerea în aplicare a unor măsuri de aprofundare a uniunii vamale CE-Turcia
Număr celex: 32000R0764

Modificări (...)

În vigoare de la 14 aprilie 2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 764/2000 AL CONSILIULUI
din 10 aprilie 2000
privind punerea în aplicare a unor măsuri de aprofundare a
uniunii vamale CE-Turcia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 308,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

întrucât:

(1) Consiliul European de la Luxemburg din 12 și 13 decembrie 1997 a confirmat eligibilitatea Republicii Turcia pentru aderarea la Uniunea Europeană.

(2) Comisia a prezentat Consiliului, la 4 martie 1998, o comunicare intitulată "Strategia europeană pentru Turcia: primele propuneri operaționale ale Comisiei" în vederea pregătirii Turciei pentru aderare.

(3) Consiliul European de la Cardiff din 15 și 16 iunie 1998 a considerat că această comunicare constituia un bun punct de plecare pentru dezvoltarea și aprofundarea relațiilor dintre Uniunea Europeană și Turcia.

(4) Comisia a fost invitată de către Consiliul European de la Cardiff să prezinte propunerile necesare pentru punerea efectivă în aplicare a strategiei europene.

(5) Consiliul European de la Cardiff a reamintit că strategia europeană necesită o susținere financiară.

(6) Concluziile Consiliului din 13 septembrie 1999 se referă la asistența financiară în favoarea Turciei.

(7) Uniunea vamală CE-Turcia a intrat în vigoare la 31 decembrie 1995, iar Turcia continuă să realizeze reforme economice.

(8) Consiliul European de la Helsinki din 10 și 11 decembrie 1999 a declarat că Turcia este o țară candidată, care ar putea adera la Uniunea Europeană pe baza criteriilor aplicabile celorlalte țări candidate.

(9) Dispozițiile din prezentul regulament au la bază respectul pentru principiile democratice, statul de drept, drepturile omului și libertățile fundamentale, precum și respectul pentru dreptul internațional, elementele esențiale ale politicilor Comunității Europene și ale statelor sale membre.

(10) Comunitatea acordă o importanță deosebită necesității Turciei de a îmbunătăți și de a promova practicile democratice și respectul pentru drepturile fundamentale ale omului, precum și de a intensifica participarea societății civile la dezvoltarea acestui proces.

(11) În vederea dezvoltării unor relații strânse între această țară și Uniunea Europeană, Parlamentul European a adoptat următoarele rezoluții: la 13 decembrie 1995, privind situația drepturilor omului în Turcia3, la 17 septembrie 1998, privind raporturile Comisiei în ceea ce privește evoluția relațiilor cu Turcia după intrarea în vigoarea a uniunii vamale4, la 3 decembrie 1998 privind comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European cu privire la viitorul relațiilor cu Turcia și privind comunicarea Comisiei către Consiliu intitulată "Strategia europeană pentru Turcia - Primele propuneri operaționale ale Comisiei" 5 și la 6 octombrie 1999 privind situația relațiilor dintre Turcia și Uniunea Europeană, în special în ceea ce privește importanța respectării drepturilor omului în Turcia.

(12) În prezentul regulament se inserează un cuantum de referință financiară, în sensul punctului 34 din Acordul interinstituțional din 6 mai 1999 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie6, pentru întreaga durată a programului, în cadrul financiar multianual al "pachetului mediteranean", fără a aduce atingere competențelor autorității bugetare definite în tratat.

(13) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament se adoptă în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor de exercitare a competențelor de punere în aplicare conferite Comisiei7.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...