Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 82/2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele veterinare
Număr celex: 32001L0082

Modificări (...), Referințe (6)

În vigoare de la 28 noiembrie 2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2001/82/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 6 noiembrie 2001
de instituire a unui cod comunitar cu privire
la medicamentele veterinare

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social(1),

hotărând în conformitate cu procedura stabilită în art. 251 din Tratat(2),

___________

(1) JO C 75, 15.3.2000, p. 11.

(2) Avizul Parlamentului European din 3 iulie 2001 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 27 septembrie 2001.

întrucât:

(1) Directiva 81/851/CEE a Consiliului din 28 septembrie 1981 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la produsele medicinale veterinare(3), Directiva 81/852/CEE a Consiliului din 28 septembrie 1981 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la normele și protocoalele analitice, farmacotoxicologice și clinice referitoare la testarea produselor medicinale veterinare(4), Directiva 90/677/CEE a Consiliului din 13 decembrie 1990 de lărgire a domeniului de aplicare a Directivei 81/851/CEE apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la produsele medicinale veterinare și stabilirea unor dispoziții suplimentare privind produsele medicinale veterinare imunologice(5) și Directiva 92/74/CEE a Consiliului din 22 septembrie 1992 de lărgire a domeniului de aplicare a Directivei 81/851/CEE privind apropierea actelor cu putere de lege și actelor administrative cu privire la produsele medicinale veterinare și stabilirea unor dispoziții suplimentare privind produsele medicinale veterinare homeopatice(6) au fost modificate în mod repetat și substanțial; pentru raționalitate și claritate, se recomandă, prin urmare, codificarea directivelor menționate prin reunirea acestora într-un text unic.

___________

(3) JO L 317, 6.11.1981, p. 1. Directivă modificată ultima dată de Directiva 2000/37/CE a Comisiei (JO L 139, 10.6.2000, p. 25).

(4) JO L 317, 6.11.1981, p. 16. Directivă modificată ultima dată de Directiva 1999/104/CE a Comisiei (JO L 3, 6.1.2000, p. 18).

(5) JO L 373, 31.12.1990, p. 26.

(6) JO L 297, 13.10.1992, p. 12.

(2) Obiectivul esențial al tuturor normelor ce reglementează producția și distribuția produselor medicinale veterinare trebuie să fie protecția sănătății publice.

(3) Totuși, acest obiectiv trebuie realizat prin mijloace care să nu împiedice dezvoltarea industriei farmaceutice și a comerțului cu produse medicinale în cadrul Comunității.

(4) În măsura în care statele membre dispun deja de anumite acte cu putere de lege și acte administrative care reglementează produsele medicinale veterinare, aceste dispoziții diferă cu privire la principii esențiale. Aceste diferențe constituie un impediment în calea comerțului cu produse medicinale în cadrul Comunității, afectând direct funcționarea pieței interne.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...