Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 221/2001 privind participarea Comunității la Grupul internațional de studiu al plumbului și zincului
Număr celex: 32001D0221

Modificări (...)

În vigoare de la 22 martie 2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 12 martie 2001
privind participarea Comunității la Grupul internațional de
studiu al plumbului și zincului (2001/221/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 133,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1) Mandatul Grupul internațional de studiu al plumbului și zincului (GISPZ) a fost adoptat la Reuniunea inaugurală pentru plumb și zinc, organizată sub auspiciile Consiliului Economic și Social al Organizației Națiunilor Unite, la New York în mai 1959.

(2) GISPZ funcționează independent, ca organizație interguvernamentală autonomă afiliată la Națiunile Unite, care furnizează membrilor săi:

(a) informații corecte și actuale despre piețele mondiale de plumb și zinc; și

(b) consultări interguvernamentale periodice referitoare la comerțul internațional cu plumb și zinc, precum și la orice alt aspect de interes pentru țările membre.

(3) Activitatea GISPZ se efectuează în mare parte prin intermediul celor șase comitete ale sale: Comitetul permanent, Comitetul pentru statistici și previziuni, Comitetul pentru proiecte miniere și turnătorii, Comitetul pentru reciclare, Comitetul economic internațional și Comitetul pentru mediu. În afară de aceasta, un grup consultativ pentru industrie, compus din experți în industria plumbului și zincului din țările membre, este prezidat de președintele Grupului de studiu. Grupul de experți face recomandări membrilor Grupului de studiu și poate fi consultat.

(4) GISPZ este recunoscut drept autoritate internațională pentru produsele de bază de către Fondul comun al Națiunilor Unite pentru produse de bază, ceea ce îi permite Grupului să solicite de la Fondul comun finanțare pentru proiecte de dezvoltare.

(5) Guvernele și părțile contractante la acordurile OMC/GATT au fost solicitate să notifice Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite dacă acceptă mandatul și regulamentul de procedură, în conformitate cu articolul 1 al regulamentului de procedură al GISPZ.

(6) Finanțarea GISPZ provine de la guvernele țărilor membre. Contribuțiile se calculează prin împărțirea în mod egal a unei jumătăți de buget între țările membre, și alocarea celeilalte jumătăți proporțional cu ponderea fiecărei țări la comerțul total de plumb și zinc.

(7) Mai multe state membre ale Comunității au participat deja la activitățile GISPZ,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Mandatul și regulamentul de procedură al Grupului internațional de studiu al plumbului și zincului sunt acceptate de Comunitate.

Comunitatea își prezintă instrumentele de acceptare la Secretarul General al Națiunilor Unite.

Textele mandatului și regulamentului de procedură se anexează la prezenta decizie.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...