Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 235/2001 privind principiile, prioritățile, obiectivele intermediare și condițiile Parteneriatului pentru aderarea Republicii Turcia
Număr celex: 32001D0235

Modificări (...)

În vigoare de la 24 martie 2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 8 martie 2001
privind principiile, prioritățile, obiectivele intermediare
și condițiile Parteneriatului pentru aderarea Republicii Turcia
(2001/235/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 390/2001 al Consiliului din 26 februarie 2001 privind asistența pentru Turcia în cadrul strategiei de preaderare, în special instituirea unui parteneriat pentru aderare1, în special articolul 2,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1) Consiliul European de la Helsinki a declarat că "Turcia este un stat candidat destinat să adere la Uniune pe baza acelorași criterii ce se aplică celorlalte state candidate. În cadrul strategiei europene actuale, aceasta va beneficia, ca și celelalte state candidate, de o strategie de preaderare pentru încurajarea și sprijinirea reformelor sale". În acest scop, se va institui un parteneriat pentru aderare, prioritate cheie a acestei strategii, pe baza concluziilor consiliilor europene precedente.

(2) Regulamentul (CE) nr. 390/2001 prevede că, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, Consiliul decide principiile, prioritățile, obiectivele intermediare și condițiile cuprinse în Parteneriatul pentru aderare, astfel cum va fi propus Turciei, precum și adaptările semnificative ulterioare care i se vor aduce.

(3) Asistența comunitară se subordonează unor elemente esențiale, în special progreselor realizate în vederea îndeplinirii criteriilor de la Copenhaga. Atunci când lipsește un element esențial, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei, poate lua măsuri corespunzătoare în ceea ce privește orice ajutor de preaderare.

(4) Consiliul de Asociere CE-Turcia a hotărât că punerea în aplicare a Parteneriatului pentru aderarea Turciei este examinată, după caz, de către organismele competente ale acordului de asociere.

(5) În raportul său periodic din 2000, Comisia a prezentat o analiză obiectivă a pregătirii Turciei pentru aderare și a identificat un anumit număr de domenii prioritare pentru continuarea lucrărilor.

(6) În cadrul pregătirii pentru aderare, Turcia trebuie să elaboreze un program național de adoptare a acquis-ului. Acest program trebuie să cuprindă un calendar pentru realizarea priorităților și obiectivelor intermediare ale Parteneriatului pentru aderare,

DECIDE:

___________

1 JO L 58, 28.2.2001, p. 1.

Articolul 1

În conformitate cu articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 390/2001, principiile, prioritățile, obiectivele intermediare și condițiile din Parteneriatul pentru aderarea Turciei sunt prevăzute la anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Articolul 2

Punerea în aplicare a parteneriatului pentru aderare se examinează în cadrul organismelor acordului de asociere, precum și de către organismele corespunzătoare ale Consiliului cărora Comisia le prezintă un raport în mod regulat.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...