Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 2020/2001 privind Nomenclatorul țărilor și teritoriilor pentru statisticile comerțului exterior al Comunității și ale comerțului între statele membre (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32001R2020

Modificări (...)

În vigoare de la 16 octombrie 2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 2020/2001 AL COMISIEI
din 15 octombrie 2001
privind Nomenclatorul țărilor si teritoriilor pentru statisticile
comerțului exterior al Comunității și ale comerțului între
statele membre (Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1172/95 al Consiliului din 22 mai 1995 privind statisticile referitoare la schimbul de mărfuri între Comunitate și statele membre, pe de o parte, și statele terțe, pe de altă parte1, astfel cum a fost modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 1917/20002, în special articolul 9,

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1172/95, introducerea nomenclatorului țărilor și teritoriilor este responsabilitatea Comisiei.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...