Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 730/2006 privind clasificarea spațiului aerian și accesul zborurilor efectuate în conformitate cu regulile de zbor la vedere deasupra nivelului de zbor 195 (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32006R0730

În vigoare de la 16 mai 2006 până la 17 august 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 730/2006 AL COMISIEI
din 11 mai 2006
privind clasificarea spațiului aerian și accesul zborurilor efectuate
în conformitate cu regulile de zbor la vedere deasupra nivelului de
zbor 195 (Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 551/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind organizarea și utilizarea spațiului aerian în Cerul European Unic (regulamentul privind spațiului aerian)1, în special articolul 4,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea Cerului European Unic (regulamentul-cadru)2, în special articolul 8 alineatul (2),

întrucât:

(1) Capitolul 2 punctul 6 din anexa 113 la Convenția de la Chicago din 1944 privind aviația civilă internațională prevede clasificarea spațiului aerian în spații aeriene pentru servicii de trafic aerian, de dimensiuni definite, desemnate în ordine alfabetică de la clasa A la clasa G, în cadrul cărora pot fi efectuate tipuri specifice de zboruri și pentru care se specifică servicii de trafic aerian și reguli de exploatare.

(2) Organizația europeană pentru siguranța navigației aeriene (Eurocontrol) a fost mandatată, în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 549/2004, să examineze o schemă de clasificare armonizată a spațiului aerian pentru Cerul European Unic. Rapoartele din 30 decembrie 2004 și 30 aprilie 2005 rezultate în cadrul acestui mandat au propus introducerea spațiului aerian de clasa C drept clasificare adecvată pentru spațiul aerian superior nivelului de zbor 195. Prezentul regulament ia pe deplin în considerare respectivele rapoarte. În vederea aplicării consecvente de către statele membre a unei astfel de clasificări, este necesar să se stabilească o clasificare armonizată a spațiului aerian și să se prevadă accesul în spațiul aerian al zborurilor efectuate în conformitate cu regulile de zbor la vedere.

(3) Deși în prezentul regulament nu se specifică nici o limită superioară a spațiului aerian, clasificarea spațiului aerian deasupra nivelului de zbor 195 ar trebui să fie consecventă pentru toate zborurile efectuate în spațiul aerian respectiv.

(4) Capitolul 4 punctul 5 din Anexa 24 la Convenția de la Chicago din 1944 privind aviația civilă internațională introduce restricții legate de zonele cu un minim de separare verticală redusă pentru zborurile efectuate în conformitate cu regulile de zbor la vedere (VFR) deasupra nivelului de zbor 290, în timp ce punctul 4 din respectivul capitol prevede că zborurile VFR deasupra nivelului de zbor 290 necesită autorizare.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...