Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 96/2001 de stabilire a cerințelor și procedurilor armonizate pentru încărcarea și descărcarea în siguranță a vrachierelor (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32001L0096

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 16 ianuarie 2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI 2001/96/CE
din 4 decembrie 2001
de stabilire a cerințelor și procedurilor armonizate pentru
încărcarea și descărcarea în siguranță a vrachierelor
(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 80 alin. (2),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în art. 251 din Tratat3,

întrucât:

(1) Dat fiind numărul mare de accidente de navigație în care sunt implicate vrachierele, asociate cu pierderi mari de vieți omenești, ar trebui adoptate noi măsuri pentru a îmbunătăți siguranța în transportul maritim în cadrul politicii comune de transport.

(2) Evaluarea cauzelor accidentelor vrachierelor indică faptul că încărcarea și descărcarea mărfurilor solide în vrac, dacă nu sunt corect executate, pot să contribuie la distrugerea vrachierelor, fie prin suprasolicitarea structurii navei, fie datorită avariilor mecanice ale elementelor de structură în calele de marfă. Protecția siguranței vrachierelor poate fi îmbunătățită prin adoptarea unor măsuri care vizează reducerea riscului de avariere a structurii și a pierderilor datorate operațiunilor incorecte de încărcare și descărcare.

(3) La nivel internațional, Organizația Maritimă Internațională (OMI), prin diferite rezoluții ale adunării, a adoptat recomandări privind siguranța vrachierelor, care se referă, în general, la interfața navă/port și, în special, la operațiunile de încărcare și descărcare.

(4) Prin Rezoluția Adunării A.862(20), OMI a adoptat un Cod practic pentru încărcarea și descărcarea în siguranță a vrachierelor ("the BLU Code") și a încurajat guvernele contractante să urgenteze punerea în aplicare a acestui Cod cât mai curând posibil și să informeze OMI despre orice caz de neconformitate. În rezoluție, OMI a solicitat, printre altele, guvernelor contractante, pe ale căror teritorii există terminale de încărcare și descărcare a mărfurilor solide în vrac, să urgenteze adoptarea legislațiilor, astfel încât o serie de principii de bază, necesare pentru punerea în aplicare a acestui Cod, să poată fi transpuse în practică.

(5) Impactul operațiunilor de încărcare și descărcare asupra siguranței vrachierelor are implicații transfrontaliere, având în vedere caracterul global al comerțului cu mărfuri uscate în vrac. În consecință, dezvoltarea acțiunilor pentru prevenirea naufragiilor vrachierelor datorate practicilor necorespunzătoare de încărcare și descărcare este cel mai bine realizată la nivel comunitar, prin stabilirea cerințelor și procedurilor armonizate pentru aplicarea recomandărilor OMI prevăzute în Rezoluția Adunării A.862(20) și în Codul BLU.

(6) Având în vedere principiul subsidiarității, enunțat în art. 5 din Tratat, directiva constituie instrumentul juridic adecvat, deoarece ea oferă cadrul pentru aplicarea obligatorie și uniformă, de către statele membre, a cerințelor și procedurilor aplicabile încărcării și descărcării în siguranță a vrachierelor, lăsând totodată fiecărui stat membru libertatea de a alege modalitățile de aplicare cel mai bine adaptate sistemului său național. Conform principiului proporționalității, prezenta directivă se limitează la ceea ce este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor urmărite.

(7) Siguranța vrachierelor și a echipajelor acestora poate să fie îmbunătățită prin reducerea riscurilor pe care le presupune încărcarea și descărcarea necorespunzătoare la terminalele de mărfuri solide în vrac. Această siguranță poate să fie realizată prin stabilirea unor proceduri armonizate de cooperare și comunicare între navă și terminal și prin stabilirea cerințelor de conformitate aplicabile navelor și terminalelor.

(8) Pentru a îmbunătăți siguranța vrachierelor și a evita denaturarea concurenței, procedurile armonizate și criteriile de conformitate ar trebui să se aplice tuturor vrachierelor, indiferent de pavilionul pe care acestea îl arborează, și tuturor terminalelor din Comunitate la care, în condiții normale, astfel de nave acostează în scopul încărcării sau descărcării mărfurilor solide în vrac.

(9) Vrachierele care acostează la terminale pentru încărcarea și descărcarea mărfurilor solide în vrac ar trebui să fie apte pentru aceste operațiuni. De asemenea, terminalele ar trebui să fie apte să primească pentru încărcare sau descărcare vrachierele care acostează. În aceste scopuri, în Codul BLU au fost definite criteriile de conformitate.

(10) Pentru a îmbunătăți cooperarea și comunicarea cu comandantul navei privind aspectele referitoare la încărcarea și descărcarea mărfurilor solide în vrac, terminalele ar trebui să desemneze un reprezentant responsabil cu astfel de operațiuni în terminal și să pună la dispoziția comandanților manuale indicând cerințele terminalului și ale portului. În acest scop, există dispoziții în Codul BLU.

(11) Elaborarea, aplicarea și menținerea unui sistem de management al calității la terminale ar constitui o garanție a faptului că procedurile de cooperare și comunicare și operațiunile actuale de încărcare și descărcare la terminal sunt planificate și executate în conformitate cu cadrul armonizat, care este recunoscut pe plan internațional și care poate face obiectul unui audit. Dată fiind recunoașterea sa internațională, sistemul de management al calității trebuie să fie compatibil cu seriile ISO 9000 ale standardelor adoptate de Organizația Internațională de Standardizare. Pentru a lăsa noilor terminale suficient timp pentru a obține certificarea corespunzătoare, este important să se asigure pentru acestea o autorizație temporară de operare, pentru o perioadă limitată de timp.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...