Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 79/2001 privind înființarea Comitetului Militar al Uniunii Europene
Număr celex: 32001D0079

Modificări (...)

În vigoare de la 30 ianuarie 2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 22 ianuarie 2001
privind înființarea Comitetului Militar al Uniunii Europene
(2001/79/PESC)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special art. 28 alin. (1),

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 207,

reamintind art. 25 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

întrucât:

(1) În cadrul consolidării politicii externe și de securitate comune (PESC), în special a politicii europene comune de securitate și apărare, prevăzute în art. 17 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Consiliul European întrunit la Nisa între 7 și 11 decembrie 2000 a ajuns la un acord privind instituirea Comitetului Militar al Uniunii Europene, stabilind atribuțiile și funcțiile acestuia, inclusiv pe cele ale președintelui său.

(2) În conformitate cu liniile directoare ale Consiliului European, acest Comitet trebuie pregătit pentru începerea activității,

DECIDE:

Articolul 1

Se înființează un Comitet Militar al Uniunii Europene (CMUE) (denumit în continuare "comitetul") alcătuit din șefii de stat major ai statelor membre, reprezentați de reprezentanții lor militari.

Comitetul se întrunește la nivel de șefi de stat major ori de câte ori este necesar.

Articolul 2

Misiunile și funcțiile comitetului sunt prevăzute în anexa IV la raportul președinției, aprobat de Consiliul European de la Nisa și reprodus în anexa la prezenta decizie.

Articolul 3

(1) Președintele comitetului (denumit în continuare "președintele") este desemnat de către Consiliu la recomandarea comitetului întrunit la nivel de șefi de stat major.

(2) Mandatul președintelui este de trei ani, cu excepția cazului în care Consiliul decide altfel. Misiunile și funcțiile sale sunt prevăzute, de asemenea, în anexa menționată.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua adoptării.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...