Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 19/2000 privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții în temeiul art. 20 alin. (2) din Directiva Consiliului 89/106/CEE, în ceea ce privește rosturile de expansiune pentru poduri la șosea [notificată cu numărul. C(2000) 3694] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32001D0019

Modificări (...)

În vigoare de la 10 ianuarie 2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 20 Decembrie 2000
privind procedura de atestare a conformității produselor pentru
construcții în temeiul art. 20 alin. (2) din Directiva Consiliului
89/106/CEE, în ceea ce privește rosturile de expansiune pentru
poduri la șosea [notificat cu numărul. C(2000) 3694] (Text cu
relevanță pentru SEE) (2001/19/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva Consiliului 89/106/CEE din 21 decembrie 1988 privind armonizarea dispozițiilor legale, de reglementare și administrative ale statelor membre referitoare la produse pentru construcții(1), modificată de Directiva 93/68/CEE(2), în special art. 13 alin. (4),

întrucât:

(1) Comisia trebuie să aleagă, între două proceduri, conform art. 13 alin. (3) din Directiva 89/106/CEE procedura cea mai puțin oneroasă care să fie compatibilă cu securitatea pentru atestarea conformității unui produs. Aceasta înseamnă că este necesar să se decidă dacă, pentru un anumit produs sau o familie de produse, existența unui sistem de control al producției în fabrică sub răspunderea fabricantului este o condiție necesară și suficientă pentru atestarea conformității sau dacă, din motivele legate de satisfacerea criteriilor enunțate în art. 13 alin. (4), este necesară intervenția unui organism de certificare autorizat.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...