Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 1847/2006 privind adaptarea anumitor regulamente orizontale ale politicii agricole comune ca urmare a aderării Bulgariei și României la Uniunea Europeană
Număr celex: 32006R1847

Modificări (...)

În vigoare de la 15 decembrie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 1847/2006 AL COMISIEI
din 13 decembrie 2006
privind adaptarea anumitor regulamente orizontale ale politicii agricole
comune ca urmare a aderării Bulgariei și României la Uniunea Europeană

COMISIA COMUNITĂȚII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de aderare a Bulgariei și României, în special articolul 4 alineatul (3),

având în vedere Actul de aderare a Bulgariei și României, în special articolul 56,

întrucât:

(1) Luând în considerare aderarea Bulgariei și României (denumite în continuare "noile state membre") la Comunitate, trebuie adaptate regulamentele (CEE) nr. 120/89 din 19 ianuarie 1989 de stabilire a normelor comune de aplicare a prelevărilor și impunerilor la export la produsele agricole1, (CEE) nr. 3515/92 din 4 decembrie 1992 de stabilire a normelor comune de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1055/77 al Consiliului privind depozitarea și transferul produselor cumpărate de un organism de intervenție2, (CE) nr. 800/1999 din 15 aprilie 1999 de stabilire normelor comune de aplicare a sistemului de restituiri la export pentru produsele agricole3, (CE) nr. 1291/2000 din 9 iunie 2000 de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de licențe de import și export și de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole4, (CE) nr. 2298/2001 din 26 noiembrie 2001 de stabilire a normelor privind exportul produselor livrate cu titlu de ajutor alimentar5, (CE) nr. 2090/2002 din 26 noiembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 386/90 al Consiliului privind controlul la export pentru produsele agricole care beneficiază de o restituire6 și (CE) nr. 639/2003 din 9 aprilie 2003 de stabilire a normelor de aplicare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1254/1999 al Consiliului în ceea ce privește cerințele privind bunăstarea animalelor vii din specia bovină în timpul transportului pentru acordarea restituirilor la export7 ale Comisiei și trebuie prevăzute anumite mențiuni în limbile noilor state membre.

(2) Este necesar ca regulamentele menționate mai sus să fie modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 16, 20.1.1989, p. 19. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 910/2004 (JO L 163, 30.4.2004, p. 63).

2 JO L 355, 5.12.1992, p. 15. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1970/2004 (JO L 341, 17.11.2004, p. 17).

3 JO L 102, 17.4.1999, p. 11. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 671/2004 (JO L 105, 14.4.2004, p. 5).

4 JO L 152, 24.6.2000, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 410/2006 (JO L 71, 10.3.2006, p. 7).

5 JO L 308, 27.11.2001, p. 16. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2080/2004 (JO L 360, 7.12.2004, p. 4).

6 JO L 322, 27.11.2002, p. 4. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1454/2004 (JO L 269, 17.8.2004, p. 9).

7 JO L 93, 10.4.2003, p. 10. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 354/2006 (JO L 59, 1.3.2006, p. 10).

Articolul 1

Regulamentul (CEE) nr. 120/89 se modifică după cum urmează:

(1) La articolul 4a alineatul (2), paragraful al treilea se înlocuiește cu textul următor:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...