Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 213/2006 de stabilire a clasificării caracteristicilor de comportare la foc pentru anumite produse de construcții în ceea ce privește pardoselile din lemn și lambriurile și placările din lemn masiv [notificată cu numărul C(2006) 655] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32006D0213

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 16 martie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 6 martie 2006
de stabilire a clasificării caracteristicilor de comportare la foc
pentru anumite produse de construcții în ceea ce privește pardoselile
din lemn și lambriurile și placările din lemn masiv [notificată cu
numărul C(2006) 655] (Text cu relevanță pentru SEE) (2006/213/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 89/106/CEE din 21 decembrie 1988 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la produsele pentru construcții1, în special articolul 20 alineatul (2),

întrucât:

(1) Directiva 89/106/CEE prevede că, pentru a se ține cont de diferitele niveluri de protecție pentru lucrările de construcții în plan național, regional sau local, în documentele de fundamentare este necesar să se definească clasele de performanță ale produselor pentru fiecare cerință esențială. Respectivele documente au fost publicate sub forma unei "comunicări a Comisiei privind documentele de fundamentare din Directiva 89/106/CEE" 2.

(2) În ceea ce privește cerința esențială de siguranță în caz de incendiu, documentul de fundamentare nr. 2 conține o listă a măsurilor interdependente care, împreună, definesc strategia privind siguranța în caz de incendiu care poate fi pusă în aplicare în mod diferit în statele membre.

(3) Una din măsurile identificate în documentul de fundamentare nr. 2 constă în limitarea apariției și propagării focului și fumului într-o zonă dată, prin limitarea potențialului produselor de construcții de a contribui la extinderea focului.

(4) Limitarea în cauză nu poate fi exprimată decât sub forma diferitelor clase de caracteristici de comportare la foc a produselor în condițiile utilizării lor finale.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...