Tribunalul Funcției Publice

Instructiunile din 19 septembrie 2007 pentru grefierul Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene
Număr celex: 32007Q0000

Modificări (...)

În vigoare de la 25 septembrie 2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
TRIBUNALUL FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE,

la propunerea președintelui Tribunalului,

având în vedere Regulamentul de procedură adoptat la 25 iulie 2007, în special articolul 19 alineatul (4),

STABILEȘTE URMĂTOARELE:

INSTRUCȚIUNI PENTRU GREFIER

Articolul 1 Definirea unor termeni

Denumirile adoptate la articolul 1 din regulamentul de procedură se aplică în mod corespunzător în prezentele instrucțiuni.

Articolul 2 Atribuțiile grefierului

(1) Grefierul răspunde de ținerea registrului Tribunalului și a dosarelor cauzelor aflate pe rolul acestuia, de primirea, transmiterea, comunicarea și conservarea înscrisurilor, de corespondența cu părțile și terții referitoare la cauzele pendinte, precum și de păstrarea sigiliilor Tribunalului; grefierul se asigură ca tarifele grefei să fie încasate și ca sumele datorate casieriei Tribunalului să fie recuperate; grefierul se îngrijește de publicațiile Tribunalului.

(2) În îndeplinirea atribuțiilor menționate mai sus, grefierul poate fi asistat de un grefier adjunct. În caz de împiedicare sau absență a grefierului, grefierul adjunct răspunde, dacă este cazul, pentru îndeplinirea acestor atribuții și adoptă deciziile care intră în competența grefierului în conformitate cu prevederile regulamentului de procedură și ale prezentelor instrucțiuni, precum și în baza atribuțiilor care i-au fost delegate în temeiul acestora.

Articolul 3 Programul de lucru cu publicul al grefei

(1) Birourile grefei sunt deschise publicului în toate zilele lucrătoare. Sunt considerate zile lucrătoare toate zilele, cu excepția sâmbetelor, a duminicilor, precum și a zilelor de sărbătoare legală cuprinse în lista prevăzută la articolul 100 alineatul (2) din regulamentul de procedură.

(2) În cazul în care o zi considerată lucrătoare, conform alineatului de mai sus, este zi de sărbătoare pentru funcționarii și agenții instituției, grefa funcționează în cadrul programului de lucru cu publicul prin intermediul unui serviciu de permanență.

(3) Programul de lucru cu publicul este de la 9.00 până la 12.00 și de la 14.30 până la 16.30. Pe durata vacanțelor judecătorești prevăzute la articolul 28 din regulamentul de procedură, birourile grefei sunt închise pentru public în fiecare vineri după-amiaza.

(4) În cazul în care birourile grefei sunt închise, actele de procedură pot fi în mod valabil depuse, la orice oră din zi sau din noapte, la gardianul de serviciu de la intrările clădirilor Curții de Justiție a Comunităților Europene (clădirile "Thomas More" și "Erasmus" ale Curții de Justiție, bulevardul Konrad Adenauer și strada Fort Niedergrunewald, Luxemburg). Gardianul de serviciu efectuează mențiunile necesare, care fac dovadă deplină cu privire la data și ora depunerii, și eliberează, la cerere, o confirmare de primire.

Articolul 4 Registrul

(1) În registru sunt înregistrate hotărârile și ordonanțele, precum și toate înscrisurile depuse la dosarele cauzelor aflate pe rolul Tribunalului, în ordinea depunerii lor, cu excepția celor întocmite în vederea unei soluționări amiabile a litigiului în sensul articolului 70 din regulamentul de procedură, prevăzute la articolul 6 alineatul (4) din prezentele instrucțiuni.

(2) Grefierul face mențiune cu privire la înregistrarea în registru pe exemplarele originale și, la cererea părților, pe copiile pe care acestea le prezintă în acest scop.

(3) Înregistrările în registru și mențiunile prevăzute la alineatul precedent constituie acte autentice.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...