Consiliul Uniunii Europene

Poziția comună privind schimbul de anumite date cu Interpol
Număr celex: 32005E0069

Modificări (...)

În vigoare de la 29 ianuarie 2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

POZIȚIA COMUNĂ 2005/69/JAI A CONSILIULUI
din 24 ianuarie 2005
privind schimbul de anumite date cu Interpol

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 30 alineatul (1) litera (b) și articolul 34 alineatul (2) litera (a),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1) Unul dintre obiectivele Uniunii este acela de a asigura cetățenilor un nivel ridicat de siguranță într-un spațiu de libertate, securitate și justiție. Pentru atingerea acestui obiectiv, este esențială o cooperare mai strânsă între autoritățile statelor membre responsabile cu aplicarea legii.

(2) Protecția Uniunii împotriva amenințărilor reprezentate de criminalitatea internațională și organizată, inclusiv terorismul, necesită o acțiune comună care să includă schimbul de informații între autoritățile statelor membre responsabile cu aplicarea legii, competente în materie penală, precum și cu parteneri internaționali.

(3) Se folosesc pașapoarte emise și necompletate, furate, pierdute sau sustrase în alt mod, pentru a eluda aplicarea legii, în scopul desfășurării de activități ilicite, care ar putea pune în pericol securitatea Uniunii și a fiecărui stat membru. Ținându-se seama de însăși natura amenințării, se poate acționa în mod semnificativ numai la nivelul Uniunii. Statele membre, acționând în mod individual, nu ar putea atinge obiectivul menționat anterior. Prezenta poziție comună nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...