Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1544/2006 de stabilire a unor măsuri speciale de încurajare a creșterii viermilor de mătase (versiune codificată)
Număr celex: 32006R1544

În vigoare de la 17 octombrie 2006 până la 31 martie 2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 1544/2006 AL CONSILIULUI
din 5 octombrie 2006
de stabilire a unor măsuri speciale de încurajare a creșterii
viermilor de mătase (versiune codificată)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European2,

întrucât:

(1) Regulamentul (CEE) nr. 845/72 al Consiliului din 24 aprilie 1972 de stabilire a unor măsuri speciale de încurajare a creșterii viermilor de mătase3 a fost modificat de mai multe ori în mod substanțial4. Din motive de claritate și raționalitate, ar trebui să se procedeze la codificarea regulamentului menționat.

(2) Regulamentul (CEE) nr. 827/68 al Consiliului din 28 iunie 1968 privind organizarea comună a pieței pentru anumite produse enumerate în anexa II la tratat5 precizează măsurile care reglementează schimburile de viermi de mătase și de ouă de viermi de mătase, fără să prevadă, cu toate acestea, măsuri de susținere în cadrul Comunității. Creșterea viermilor de mătase are importanță în economia anumitor regiuni ale Comunității. Această activitate constituie o sursă de venituri complementare pentru fermierii din aceste regiuni. În consecință, este oportun să se adopte măsuri destinate să contribuie la asigurarea unui venit echitabil pentru sericicultori.

(3) În acest scop, este necesar să se poată lua măsuri de facilitare a adaptării ofertei la cerințele pieței și să se acorde un ajutor pentru creșterea viermilor de mătase care să înlocuiască orice regim național de ajutoare pentru acest produs. Ținând cont de caracteristicile creșterii viermilor, ar trebui să se prevadă pentru acest ajutor un sistem de fixare forfetară pentru fiecare cutie de ouă de viermi de mătase utilizată.

(4) Este oportun să se prevadă răspunderea financiară a Comunității pentru cheltuielile suportate de statele membre ca urmare a obligațiilor care decurg din aplicarea prezentului regulament, în conformitate cu dispozițiile referitoare la finanțarea politicii agricole comune.

(5) Este oportun să se adopte măsurile necesare de punere în aplicare a prezentului regulament în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei6,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...