Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 1423/2006 de stabilire a unui mecanism privind măsurile corespunzătoare în domeniul cheltuielilor agricole în ceea ce privește Bulgaria și România
Număr celex: 32006R1423

Modificări (...)

În vigoare de la 28 septembrie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 1423/2006 AL COMISIEI
din 26 septembrie 2006
de stabilire a unui mecanism privind măsurile corespunzătoare în
domeniul cheltuielilor agricole în ceea ce privește Bulgaria și România

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de aderare a Bulgariei și României, în special articolul 4 alineatul (3),

având în vedere Actul de aderare a Bulgariei și României, în special articolul 37,

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 2 din Actul de aderare, dispozițiile actelor adoptate de către instituții înainte de aderare sunt obligatorii pentru Bulgaria și România și se aplică statelor membre în cauză conform condițiilor prevăzute de tratate și de actul menționat anterior.

(2) Articolul 37 din Actul de aderare autorizează Comisia să adopte măsurile corespunzătoare în cazul în care Bulgaria sau România nu și-au îndeplinit angajamentele adoptate în cadrul negocierilor de aderare și astfel provoacă sau riscă să provoace în scurt timp o dereglare gravă a pieței interne.

(3) Articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori și de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2019/93, (CE) nr. 1452/2001, (CE) nr. 1453/2001, (CE) nr. 1454/2001, (CE) nr. 1868/94, (CE) nr. 1251/1999, (CE) nr. 1254/1999, (CE) nr. 1673/2000, (CEE) nr. 2358/71 și (CE) nr. 2529/20011 prevede obligația fiecărui stat membru de a crea un sistem integrat de gestiune și control, denumit în continuare "SIGC".

(4) La momentul aderării, Bulgaria și România trebuie să fi pus în aplicare un SIGC pentru a controla o mare parte din ajutorul agricol comunitar în fiecare dintre țările în cauză. Pe baza informațiilor comunicate de Bulgaria și România până la data adoptării prezentului regulament și pe baza propriilor verificări, Comisia a stabilit că există un risc real în ceea ce privește existența și funcționalitatea SIGC în țările în cauză.

(5) Deficiențele grave ale SIGC din Bulgaria sau România ar determina o situație în care plățile ajutoarelor agricole, care ar trebui controlate prin sistemul în cauză, să nu fie controlate, cel puțin nu în mod corespunzător. Prin urmare, ar exista un risc semnificativ ca producătorii care nu sunt total sau parțial admisibili pentru acordarea ajutorului comunitar să beneficieze de ajutorul în cauză și să se regăsească într-o situație mai favorabilă decât cea prevăzută de legislația comunitară. Pentru fiecare dintre aceste state, cheltuielile pentru plățile directe și dezvoltarea rurală controlate de SIGC se vor ridica la aproximativ 80% din cheltuielile agricole și vor reprezenta sume importante care ajung la mai multe sute de milioane de euro. Aceasta demonstrează importanța unei funcționări corespunzătoare a SIGC pentru introducerea politicii agricole comune în cele două țări și pentru buna funcționare a pieței interne comunitare. Având în vedere faptul că această situație mai favorabilă, la care se adaugă valoarea ajutoarelor de care vor beneficia aceste țări, va avea probabil o incidență asupra comerțului cu produse agricole pe piața internă, acest fapt ar risca să provoace, în scurt timp, o dereglare gravă a pieței respective.

(6) Având în vedere natura sistemelor și a procedurilor prevăzute de dispozițiile menționate anterior, nu se poate combate eficient riscul respectiv numai prin aplicarea articolelor 17 și 27 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune2. Din acest motiv este necesar să se recurgă la articolul 37 din Actul de aderare, care autorizează Comisia să adopte măsurile corespunzătoare în vederea eliminării riscului.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...