Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 692/2005 privind anumite măsuri de protecție împotriva influenței aviare în mai multe țări terțe (notificată cu numărul C(2005) 3704) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32005D0692

Modificări (...)

În vigoare de la 08 octombrie 2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 6 octombrie 2005
privind anumite măsuri de protecție împotriva influenței aviare
în mai multe țări terțe
(notificată cu numărul C(2005) 3704)
(Text cu relevanță pentru SEE)
(2005/692/CE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/496/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 de stabilire a principiilor privind organizarea controalelor sanitar-veterinare ale animalelor provenite din țări terțe introduse în Comunitate și de modificare a Directivelor 89/662/CEE, 90/425/CEE și 90/675/CEE1, în special articolul 18 alineatele (1) și (6),

având în vedere Directiva 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de bază ale organizării controalelor veterinare pentru produsele care provin din țări terțe și sunt introduse în Comunitate2, în special articolul 22 alineatele (1), (5) și (6),

întrucât:

(1) Influența aviară este o boală virală infecțioasă a păsărilor de curte și a păsărilor, care provoacă o mortalitate și perturbări care ar putea lua rapid proporții epizootice, de natură să compromită grav sănătatea animală și publică și să reducă puternic rentabilitatea aviculturii.

(2) Anumite importuri de păsări de curte și de produse avicole, originare din țări terțe afectate, au fost suspendate prin Decizia 2004/122/CE a Comisiei din 6 februarie 2004 privind anumite măsuri de protecție împotriva influenței aviare în mai multe țări terțe3.

(3) Mongolia, care nu face obiectul Deciziei 2004/122/CE, a semnalat cazuri de gripă aviară la păsările sălbatice. Prin urmare, ar trebui suspendate importurile în Comunitate de păsări, altele decât păsările de curte, originare din această țară terță, inclusiv păsările capturate în mediul lor natural.

(4) Decizia 2004/122/CE se aplică până la 30 septembrie 2005. Cu toate acestea, focare de influență aviară continuă să apară în țările terțe menționate de Decizia 2004/122/CE și în Mongolia. Ținând seama de situația încă îngrijorătoare în aceste țări terțe, rămâne necesară aplicarea unor măsuri de protecție la importurile originare din aceste țări terțe.

(5) Ar trebui stabilite, într-un act distinct, norme specifice pentru importurile de păsări, altele decât păsările de curte, de păsări de companie, de pene neprelucrate, originare din Rusia.

(6) Decizia 2004/122/CE a fost modificată în mai multe rânduri pentru a ține seama de evoluția situației cu privire la influența aviară în țări terțe.

(7) Din motive de claritate și transparență, Decizia 2004/122/CE ar trebui abrogată și înlocuită cu prezenta decizie.

(8) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar si sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...