Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 671/2005 privind schimbul de informații și cooperarea referitoare la infracțiunile de terorism
Număr celex: 32005D0671

Modificări (...)

În vigoare de la 29 septembrie 2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA 2005/671/JAI A CONSILIULUI
din 20 septembrie 2005
privind schimbul de informații și cooperarea referitoare la
infracțiunile de terorism

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29, articolul 30 alineatul (1), articolul 31 și articolul 34 alienatul (2) litera (c),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

întrucât:

(1) La reuniunea sa extraordinară din 21 septembrie 2001, Consiliul European a declarat că terorismul reprezintă o adevărată provocare la adresa lumii și a Europei și că lupta împotriva terorismului reprezintă un obiectiv prioritar al Uniunii Europene.

(2) La 19 octombrie 2001, Consiliul European a declarat că este hotărât să combată terorismul în toate formele sale pretutindeni în lume și că își va continua eforturile pentru consolidarea coaliției comunității internaționale în combaterea terorismului sub toate aspectele și în toate formele sale, de exemplu prin consolidarea cooperării între serviciile operaționale responsabile de combaterea terorismului: Europol, Eurojust, serviciile de informații, forțele de poliție și autoritățile judiciare.

(3) În lupta împotriva terorismului, este esențial ca serviciile în cauză să dețină informații cât mai actualizate și complete în respectivele lor domenii. Serviciile naționale specializate din statele membre, autoritățile judiciare și instituțiile competente ale Uniunii Europene, precum Europol și Eurojust, au o nevoie imperioasă de informații pentru a-și putea îndeplini sarcinile.

(4) Decizia 2003/48/JAI a Consiliului din 19 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a unor măsuri specifice de cooperare polițienească și judiciară pentru combaterea terorismului în conformitate cu articolul 4 din Poziția comună 2001/931/PESC2 reprezintă un progres major. Persistența amenințării teroriste și complexitatea fenomenului necesită schimburi de informații din ce în ce mai extinse. Domeniul de aplicare al schimburilor de informații trebuie extins la toate fazele procedurilor penale, inclusiv la condamnări, și la toate persoanele, grupurile sau entitățile anchetate, urmărite în justiție sau condamnate pentru infracțiuni de terorism.

(5) Înțelegând că obiectivele prezentei decizii nu pot fi suficient realizate de către statele membre acționând singure și prin urmare, dată fiind nevoia de reciprocitate, pot fi mai bine realizate la nivel comunitar, Comunitatea poate lua măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru îndeplinirea acestor obiective.

(6) În efectuarea schimburilor de informații, prezenta decizie nu aduce atingere intereselor esențiale de siguranță națională și nu ar trebui să pericliteze siguranța persoanelor sau reușita unei cercetări în curs sau al activităților specifice de informații în domeniul siguranței naționale.

(7) Prezenta decizie respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene,

DECIDE:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...