Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 150/2005 privind condițiile și modalitățile ce reglementează prezentarea și prelucrarea candidaturilor în vederea numirii judecătorilor Tribunalului Funcției Publice al Uniunii Europene
Număr celex: 32005D0150

Modificări (...)

În vigoare de la 23 februarie 2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 18 ianuarie 2005
privind condițiile și modalitățile ce reglementează prezentarea și
prelucrarea candidaturilor în vederea numirii judecătorilor
Tribunalului Funcției Publice al Uniunii Europene
(2005/150/CE, Euratom)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, având în vedere Protocolul privind Statutul Curții de Justiție, astfel cum a fost modificat prin Decizia 2004/752/CE, Euratom a Consiliului din 2 noiembrie 2004 de instituire a Tribunalului Funcției Publice al Uniunii Europene1, în special articolul 3 alineatul (2) din anexa I,

având în vedere recomandarea Curții de Justiție din 2 decembrie 2004,

întrucât:

(1) Decizia 2004/752/CE, Euratom a instituit Tribunalul Funcției Publice al Uniunii Europene și a modificat Protocolul privind Statutul Curții de Justiție.

(2) Articolul 3 alineatul (2) din anexa I la Protocolul privind Statutul Curții de Justiție prevede faptul că revine Consiliului de a stabili condițiile și modalitățile care reglementează prezentarea și prelucrarea candidaturilor în vederea numirii judecătorilor Tribunalului Funcției Publice al Uniunii Europene. Această dispoziție ar trebuie aplicată,

DECIDE:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...