Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 831/2005 privind distribuția către băncile centrale naționale ale statelor membre participante a venitului Băncii Centrale Europene rezultat din bancnotele euro în circulație (BCE/2005/11)
Număr celex: 32005D0831

Modificări (...)

În vigoare de la 26 noiembrie 2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Decizia Băncii Centrale Europene
din 17 noiembrie 2005
privind distribuția către băncile centrale naționale ale statelor
membre participante a venitului Băncii Centrale Europene
rezultat din bancnotele euro în circulație
(BCE/2005/11)
(2005/831/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 33,

întrucât:

(1) Pentru a permite alocarea fondurilor în vederea constituirii unui provizion pentru riscurile asociate cursului de schimb valutar, ratei dobânzii și prețului aurului, este necesară modificarea Deciziei BCE/2002/9 din 21 noiembrie 2002 privind distribuția către băncile centrale naționale ale statelor membre participante a venitului Băncii Centrale Europene rezultat din bancnotele euro în circulație1. Pe lângă aceasta, din motive operaționale, este mai adecvat să se distribuie venitul Băncii Centrale Europene (BCE) rezultat din bancnotele euro în circulație doar o singură dată pentru fiecare exercițiu financiar, mai degrabă decât pentru fiecare trimestru.

(2) Decizia BCE/2001/15 din 6 decembrie 2001 privind emisiunea de bancnote euro2 stabilește repartizarea bancnotelor euro în circulație către băncile centrale naționale (BCN) proporțional cu părțile lor vărsate la capitalul BCE. Articolul 4 din Decizia BCE/2001/15 și anexa la respectiva decizie atribuie BCE 8% din valoarea totală a bancnotelor euro în circulație. BCE deține creanțe intra-Eurosistem asupra BCN proporționale cu părțile lor din cheia de repartizare a capitalului subscris, pentru o valoare echivalentă cu valoarea bancnotelor euro pe care le emite.

(3) În temeiul articolului 2 alineatul (2) din Decizia BCE/2001/16 din 6 decembrie 2001 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naționale ale statelor membre participante din exercițiul financiar 20023, soldurile intra-Eurosistem privind bancnotele euro în circulație sunt remunerate la rata de referință. În temeiul articolului 2 alineatul (3) din Decizia BCE/2001/16, această remunerare este decontată prin plăți TARGET.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...