Banca Centrală Europeană - BCE

Decizia nr. 601/2007 privind termenii și condițiile TARGET2-ECB (BCE/2007/7)
Număr celex: 32007D0601

Modificări (...)

În vigoare de la 08 septembrie 2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 24 iulie 2007
privind termenii și condițiile TARGET2-ECB
(BCE/2007/7)
(2007/601/CE)

COMITETUL EXECUTIV AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 105 alineatul (2) a patra liniuță,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 11.6 și articolele 17, 22 și 23,

întrucât:

(1) O politică monetară unică implică nevoia unui sistem de plăți prin care operațiunile de politică monetară între băncile centrale naționale (BCN) și instituțiile de credit pot fi efectuate la timp și în siguranță și care promovează unicitatea pieței monetare în cadrul zonei euro.

(2) Varianta inițială a sistemului transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real ("TARGET") se înlocuiește cu TARGET2, caracterizat printr-o platformă tehnică unică numită platformă comună unică (PCU). TARGET2 va continua să îndeplinească aceleași scopuri principale ca și TARGET, furnizând un mecanism solid și eficient, care funcționează pe baza SSP, pentru decontarea plăților în euro.

(3) Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea BCE/2007/2 din 26 aprilie 2007 privind Sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2)(1).

(4) Banca Centrală Europeană (BCE) va participa la TARGET2 în scopul procesării plăților proprii ale BCE și a plăților clienților săi efectuate în TARGET2 și pentru a furniza, prin intermediul TARGET2, servicii de decontare pentru organizațiile prestatoare de servicii de compensare (clearing) și de decontare, inclusiv pentru entitățile stabilite în afara Spațiului Economic European (SEE), cu condiția ca acestea să fie supuse supravegherii de către o autoritate competentă și accesul lor la TARGET2-ECB să fi fost aprobat de către Consiliul guvernatorilor.

(5) BCE poate accepta drept clienți doar bănci centrale și organizații europene și internaționale.

(6) BCE poate acorda credit pe parcursul zilei (intraday credit) conform prezentei decizii doar clienților care sunt organizații europene sau internaționale.

(7) Consiliul guvernatorilor a hotărât ca regulile sistemelor componente ale TARGET2 să fie armonizate în cea mai mare măsură posibilă și făcute publice,

DECIDE:

___________

(1) A se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial.

Articolul 1 Domeniu de aplicare

(1) TARGET2-ECB poate doar:

(a) procesa plățile proprii ale BCE;

(b) procesa plățile clienților BCE; și

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...