Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1667/2006 privind glucoza și lactoza (versiune codificată)
Număr celex: 32006R1667

Modificări (...)

În vigoare de la 11 noiembrie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 1667/2006 AL CONSILIULUI
din 7 noiembrie 2006
privind glucoza și lactoza
(versiune codificată)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 308,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European2,

întrucât:

(1) Regulamentul (CEE) nr. 2730/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind glucoza și lactoza3 a fost modificat de mai multe ori și în mod substanțial4. Este necesar, în scopul clarității și raționalității, să se procedeze la codificarea regulamentului menționat anterior.

(2) Pentru a evita dificultățile de ordin tehnic în domeniul vamal, Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun5 reunește în aceeași poziție glucoza, siropul de glucoză, lactoza și siropul de lactoză, pe de o parte, și glucoza și lactoza chimic pure, pe de altă parte.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...