Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 492/2006 privind autorizarea provizorie sau permanentă a anumitor aditivi în hrana animalelor (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32006R0492

Modificări (1)

În vigoare de la 28 martie 2006 până la 18 iulie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 492/2006 AL COMISIEI
din 27 martie 2006
privind autorizarea provizorie sau permanentă a anumitor aditivi
în hrana animalelor (Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 70/524/CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1970 privind aditivii din hrana animalelor1, în special articolul 3, articolul 9 D alineatul (1) și articolul 9 E alineatul (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor2, în special articolul 25,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede că aditivii destinați hranei animalelor sunt supuși autorizării.

(2) Articolul 25 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede măsuri tranzitorii aplicabile cererilor de autorizare de aditivi pentru hrana animalelor, care sunt prezentate în conformitate cu Directiva 70/524/CEE înaintea datei de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003.

(3) Cererile de autorizare a aditivilor prevăzuți de anexele la prezentul regulament au fost depuse înaintea datei de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...