Tribunalul de Primă Instanță al Comunităților Europene

Instrucțiunile din 5 iulie 2007 pentru grefierul Tribunalului de primă instanță al Comunităților Europene
Număr celex: 32007Q0904(01)Ă0

Modificări (...)

În vigoare de la 04 septembrie 2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
TRIBUNALUL DE PRIMĂ INSTANȚĂ AL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

LA PROPUNEREA PREȘEDINTELUI TRIBUNALULUI,

având în vedere Regulamentul de procedură adoptat la 2 mai 1991, astfel cum a fost modificat ulterior, și în special articolul 23 din acesta,

STABILEȘTE URMĂTOARELE

INSTRUCȚIUNI PENTRU GREFIER

Articolul 1 Atribuțiile grefierului

(1) Grefierul răspunde de ținerea registrului Tribunalului și a dosarelor cauzelor aflate pe rolul acestuia, de primirea, transmiterea, comunicarea și conservarea înscrisurilor, de corespondența cu părțile și terții referitoare la cauzele pendinte, precum și de păstrarea sigiliilor Tribunalului; grefierul se asigură ca tarifele grefei să fie încasate și ca sumele datorate casieriei Tribunalului să fie recuperate; grefierul se îngrijește de publicațiile Tribunalului.

(2) În îndeplinirea atribuțiilor menționate mai sus, grefierul este asistat de un grefier adjunct. În caz de împiedicare sau absență a grefierului, grefierul adjunct răspunde pentru îndeplinirea acestor atribuții și adoptă deciziile care intră în competența grefierului în conformitate cu prevederile Regulamentului de procedură și ale prezentelor Instrucțiuni, precum și în baza atribuțiilor care i-au fost delegate în temeiul acestora.

Articolul 2 Programul de lucru cu publicul al grefei

(1) Birourile grefei sunt deschise publicului în toate zilele lucrătoare.

Sunt considerate zile lucrătoare toate zilele, cu excepția sâmbetelor, duminicilor, precum și a zilelor de sărbătoare legală cuprinse în lista prevăzută de articolul 101 alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

În cazul în care o zi considerată lucrătoare, conform paragrafelor de mai sus, este zi de sărbătoare pentru funcționarii și agenții instituției, grefa funcționează în cadrul programului de lucru cu publicul prin intermediul unui serviciu de permanență.

(2) Programul de lucru cu publicul este următorul:

- dimineața, de luni până vineri, de la 9.30 până la 12.00;

- după-amiaza, de luni până joi, de la 14.30 până la 17.30 și, cu excepția vacanțelor judecătorești prevăzute de articolul 34 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, vinerea de la 14.30 la 16.30.

Birourile grefei sunt deschise publicului cu o jumătate de oră înainte de începerea oricărei ședințe.

(3) În cazul în care birourile grefei sunt închise, actele de procedură pot fi în mod valabil depuse la gardianul de serviciu de la intrările clădirilor Tribunalului, la orice oră din zi sau din noapte. Gardianul de serviciu efectuează mențiunile necesare, care fac dovadă deplină cu privire la data și ora depunerii, și eliberează, la cerere, o confirmare de primire.

Articolul 3 Registrul

(1) În registru sunt înregistrate hotărârile și ordonanțele, precum și toate înscrisurile depuse la dosarele cauzelor aflate pe rolul Tribunalului.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...