Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 104/2000 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură
Număr celex: 32000R0104

Modificări (...), Referințe (8)

În vigoare de la 20 decembrie 1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 26, 36 și 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

(1) Aviz eliberat la 2 decembrie 1999 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

întrucât:

(1) Dispozițiile de fond privind organizarea pieței produselor pescărești trebuie revizuite pentru a ține seama de evoluțiile pieței, de modificările din ultimii ani ale activităților de pescuit și de neajunsurile observate în aplicarea normelor aflate acum în vigoare; din cauza numărului mare și complexității modificărilor ce trebuie adoptate, acestor dispoziții le va lipsi claritatea necesară pentru orice set de norme dacă nu vor fi refăcute integral; în consecință, Regulamentul (CEE) nr. 3759/92 al Consiliului din 17 decembrie 1992 privind organizarea comună a pieței în sectorul produselor pescărești și de acvacultură(2) ar trebui înlocuit cu un nou regulament

(2) Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 3318/94.

(2) Pentru a simplifica normelor și pentru a facilita utilizarea lor de către cei cărora li se adresează, noul regulament ar trebui să includă, de asemenea, dispozițiile de fond, modificate și completate corespunzător, ale Regulamentului (CEE) nr. 105/76 al Consiliului din 19 ianuarie 1976 privind recunoașterea organizațiilor producătorilor din industria pescuitului(3) și ale Regulamentului (CEE) nr. 1772/82 al Consiliului din 29 iunie 1982 de stabilire a normelor generale pentru extinderea anumitor norme adoptate de organizațiile producătorilor din industria pescuitului; în consecință respectivele regulamente ar trebui abrogate.

(3) Regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CEE) nr. 3940/87 al Comisiei.

(3) Politica agricolă comună trebuie să includă în special o organizare comună a piețelor agricole, care poate să aibă diverse forme, în funcție de produsele în cauză.

(4) Industria pescuitului are o importanță specială pentru economia unor regiuni de coastă ale Comunității; industria furnizează o mare parte a venitului pescarilor din astfel de regiuni; în consecință, stabilitatea pieței ar trebui încurajată prin mijloace corespunzătoare, aplicate în conformitate cu angajamentele internaționale ale Comunității, mai ales în ceea ce privește dispozițiile Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) privind mecanismele de sprijinire a producției interne și acordurile tarifare.

(5) Producția și comercializarea produselor pescărești ar trebui să țină cont de nevoia de a sprijini pescuitul durabil; în consecință, organizarea comună a piețelor acestor produse ar trebui să includă măsuri care să asigure o mai bună adaptare a ofertei la cerere, atât în ceea ce privește calitatea, cât și cantitatea, și să crească beneficiile aduse de produse, atât în scopul menționat anterior, cât și pentru a crește veniturile producătorilor prin asigurarea stabilității prețurilor pe piață.

(6) Unul dintre mijloacele de aplicare a acestei organizări comune a piețelor este aplicarea unor standarde comune de comercializare produselor în cauză; aplicarea acestor standarde ar trebui să tindă spre excluderea de pe piață a produselor nesatisfăcătoare calitativ și spre facilitarea comerțului bazat pe o concurență loială, contribuind astfel la creșterea profitabilității producției.

(7) Aplicarea acestor standarde implică inspectarea produselor cărora li se aplică; în consecință, ar trebui adoptate dispoziții privind aceste inspecții.

(8) Diversitatea din ce în ce mai mare a ofertei, în special de produse pescărești proaspete și congelate, face ca furnizarea către consumatori a unei cantități minime de informații privind principalele caracteristici ale produselor să devină esențială și atribuie statelor membre responsabilitatea de a adopta în acest scop o listă de denumiri acceptate folosite pe teritoriul lor pentru comercializarea produselor în cauză.

(9) Organizațiile producătorilor formează coloana vertebrală a organizării comune a pieței, pentru care trebuie să asigure, la nivelul lor, o operare descentralizată; în contextul unei concentrări din ce în ce mai mari a cererii, concentrarea ofertei prin aceste organizații este mai mult ca niciodată o necesitate economică pentru întărirea poziției pe piață a producătorilor; astfel de concentrări ar trebui să fie voluntare și utile în privința sferei și eficienței serviciilor oferite membrilor de către organizațiile producătorilor; ar trebui stabilite criterii comune pentru recunoașterea unei organizații a producătorilor de către un stat membru; organizația producătorilor nu ar trebui recunoscută de către un stat membru ca fiind capabilă să contribuie la atingerea obiectivelor organizării comune a pieței decât dacă statutul său impune anumite obligații organizației și membrilor săi.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...