Comisia Comunităților Europene

Regulamentul de procedură al Comisiei nr. 3614/2000
Număr celex: 32000Q3614

Modificări (...)

În vigoare de la 08 decembrie 2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENT DE PROCEDURĂ AL COMISIEI
[C(2000) 3614]

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, în special art. 16;

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 218 alin. 2;

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special art. 131;

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special art. 28 alin. 1 și art. 41 alin. 1,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT DE PROCEDURĂ:

CAPITOLUL I

Articolul 1

Comisia acționează ca instituție colegială în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament și respectând orientările politice definite de președintele său.

Articolul 2

Respectând orientările politice definite de către președintele său, Comisia își stabilește prioritățile și adoptă în fiecare an programul său de lucru.

Articolul 3

Președintele poate atribui membrilor Comisiei domenii de activitate speciale pentru care sunt anume răspunzători de pregătirea lucrărilor Comisiei și de aplicarea deciziilor sale. El poate, de asemenea, în orice moment, să modifice atribuțiile astfel decise.

Președintele poate alcătui grupuri de lucru în rândul membrilor Comisiei, pentru care numește președintele.

Președintele asigură reprezentarea Comisiei. El numește membrii Comisiei care au sarcina să îl asiste în această funcțiune.

Articolul 4

Deciziile Comisiei se iau:

a) în ședință

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...