Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 2870/2000 de stabilire a metodelor comunitare de referință pentru analiza băuturilor spirtoase
Număr celex: 32000R2870

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 29 decembrie 2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 2870/2000 AL COMISIEI
din 19 decembrie 2000
de stabilire a metodelor comunitare de referință pentru analiza
băuturilor spirtoase

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene;

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului din 29 mai 1989 de stabilire a normelor generale privind definirea, descrierea și prezentarea băuturilor spirtoase1, astfel cum a fost modificat prin Actul de aderare a Austriei, Finlandei și Suediei, în special articolul 4 alineatul (8);

întrucât:

(1) Articolul 4 alineatul (8) din Regulamentul (CEE) nr. 1576/89 prevede adoptarea metodelor de analiză a băuturilor spirtoase. Metodele de referință ar trebui utilizate pentru a asigura conformitatea cu Regulamentul (CEE) nr. 1576/89 și Regulamentul nr. 1014/90 al Comisiei din 24 aprilie 1990 de stabilire a normelor de aplicare privind definirea, descrierea și prezentarea băuturilor spirtoase2, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2140/983, în cazul unui control oficial sau al unui diferend.

(2) În măsura în care este posibil, ar fi util să se adopte și să se descrie metodele general recunoscute ca metode analitice de referință la nivel comunitar.

(3) Pentru a ține seama de progresele științifice și de diferențele în ceea ce privește echipamentele laboratoarelor oficiale, ar trebui admisă utilizarea metodelor bazate pe alte principii de măsurare decât metodele de referință descrise în anexa la prezentul regulament, de acest lucru fiind responsabil directorul de laborator, atunci când măsurile respective oferă garanții corespunzătoare cu privire la rezultate și, în special, îndeplinesc criteriile stabilite în anexa la Directiva 85/591/CEE a Consiliului din 20 decembrie 1985 privind introducerea metodelor comunitare de prelevare de probe și de analiză a produselor alimentare destinate consumului uman4 și dacă se poate demonstra că variațiile în ceea ce privește precizia, repetabilitatea și reproductibilitatea rezultatelor obținute se află în limitele celor obținute prin utilizarea metodelor de referință descrise în prezentul regulament. În cazul în care este respectată această condiție, ar trebui admisă utilizarea altor metode analitice. Cu toate acestea, este important de menționat că în cazul unui diferend, celelalte metode nu pot înlocui metodele de referință.

(4) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de aplicare pentru băuturi spirtoase,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 160, 12.6.1989, p. 1.

2 JO L 105, 25.4.1990, p. 9.

3 JO L 270, 7.10.1998, p. 9.

4 JO L 372, 31.12.1985, p. 50.

Articolul 1

Metodele de referință comunitare pentru analiza băuturilor spirtoase prin care să se asigure conformitatea cu Regulamentul (CEE) nr. 1576/89 și Regulamentul (CEE) 1014/90:

- în cazul unui control oficial sau

- în eventualitatea unui diferend,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...