Colegiul Eurojust

Regulamentul financiar din 24 aprilie 2006 aplicabil EUROJUST
Număr celex: 32007R0000

Modificări (...)

În vigoare de la 30 august 2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COLEGIUL EUROJUST,

având în vedere Decizia Consiliului din 28 februarie 2002 de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate, în special articolul 37,

având în vedere Decizia Comisiei de acordare a derogărilor cerute de Eurojust de la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene,

întrucât:

(1) Eurojust are personalitate juridică și îi revine întreaga răspundere pentru întocmirea și executarea propriului buget.

(2) Este necesar să se definească normele pentru întocmirea și executarea bugetului Eurojust, precum și normele care reglementează prezentarea și auditarea conturilor.

(3) Este, de asemenea, necesar să se definească competențele și responsabilitățile Colegiului Eurojust, ale ordonatorului de credite, ale contabilului, ale administratorului conturilor de avans și ale auditorului intern.

(4) Trebuie să se instituie sisteme de control eficace pentru a proteja interesele financiare ale Comunității Europene.

(5) Din moment ce Eurojust este finanțat printr-o subvenție anuală de la bugetul comunitar, calendarul pentru întocmirea bugetului, prezentarea conturilor și acordarea descărcării de gestiune ar trebui aliniat la dispozițiile echivalente din Regulamentul financiar general.

(6) Din același motiv, la atribuirea contractelor de achiziții publice și a subvențiilor, Eurojust trebuie să respecte aceleași cerințe ca și instituțiile Comunității; în acest sens, este suficientă o trimitere la dispozițiile relevante ale Regulamentului financiar general.

(7) Regulamentul financiar trebuie să reflecte nevoile specifice ale Eurojust ca unitate de cooperare judiciară. Acesta ar trebui să țină pe deplin seama de operațiunile sensibile desfășurate de Eurojust, în special în legătură cu investigațiile și urmăririle judiciare.

(8) Regulamentul financiar aplicabil bugetului Eurojust trebuie adoptat de Colegiu în unanimitate, după consultarea Comisiei.

(9) Comisia este de acord cu prezentul regulament, inclusiv cu îndepărtarea de la Regulamentul financiar cadru,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

TITLUL I OBIECTUL

Articolul 1

Prezentul regulament stabilește principalele principii și norme care reglementează întocmirea și execuția bugetului Eurojust.

Articolul 2

În sensul prezentului regulament:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...