Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 731/2000 de stabilire a regulamentului de procedură al forumului consultativ comunitar revizuit de atribuire a etichetei ecologice (notificată sub numărul C(2000) 3281) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32000D0731

Modificări (...)

În vigoare de la 22 noiembrie 2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 10 noiembrie 2000
de stabilire a regulamentului de procedură al forumului consultativ
comunitar revizuit de atribuire a etichetei ecologice (notificată sub
numărul C(2000) 3281) (Text cu relevanță pentru SEE) (2000/731/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere Regulamentul nr. 1980/2000 al Parlamentului European și al Consiliului (CE) din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem comunitar revizuit de atribuire a etichetei ecologice1, în special articolul 15,

întrucât:

(1) Articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede instituirea de către Comisie a unui comitet al Uniunii Europene pentru eticheta ecologică, denumit în continuare "CUELE", compus din organismele competente prevăzute la articolul 14 și din forumul consultativ prevăzut la articolul 15.

(2) Articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede obligația Comisiei de a face astfel încât, în desfășurarea lucrărilor sale, CUELE să garanteze, pentru fiecare categorie de produse, o participare echilibrată a tuturor părților interesate, precum industria și prestatorii de servicii, inclusiv întreprinderile mici și mijlocii, artizanii și organizațiile lor profesionale, sindicatele, comercianții, vânzătorii cu amănuntul, importatorii, grupurile de protecție a mediului și organizațiile consumatorilor.

(3) Articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede că aceste părți se întâlnesc în cadrul unui forum consultativ.

(4) Articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede că regulamentul de procedură al forumului consultativ menționat anterior este stabilit de către comisie în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17.

(5) Al cincilea motiv din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 indică faptul că pentru ca sistemul comunitar de atribuire a etichetei ecologice să fie acceptat de marele public, este esențial ca organizațiile non-guvernamentale din domeniul mediului și organizațiile consumatorilor să joace un rol important în elaborarea și definirea criteriilor etichetei ecologice comunitare.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...