Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 729/2000 privind un contract tip referitor la condițiile de utilizare a etichetei ecologice comunitare [notificată cu numărul C(2000) 3278] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32000D0729

Modificări (...)

În vigoare de la 22 noiembrie 2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 10 noiembrie 2000
privind un contract tip referitor la condițiile de utilizare a
etichetei ecologice comunitare [notificată cu numărul C(2000)
3278] (Text cu relevanță pentru SEE) (2000/729/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 175 alin. (1), având în vedere Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 1980/2000 din 17 iulie 2000 privind elaborarea unui sistem comunitar revizuit de atribuire a etichetei ecologice(1), în special art. 9,

întrucât:

1. art. 9 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede că un contract tip trebuie să fie adoptat în conformitate cu procedura prevăzută în art. 17.

2. este necesar, nu numai pentru a evita denaturarea concurenței, dar și pentru a garanta protecția intereselor consumatorilor și ale utilizatorilor, ca utilizarea etichetei să se facă în aceleași condiții în întreaga Comunitate.

3. organismele competente trebuie totuși să poată include dispoziții suplimentare în contract, în măsura în care acestea din urmă sunt compatibile cu Regulamentul (CE) nr. 1980/2000.

4. contractul trebuie să conțină dispoziții cu privire la controlul conformității care să permită organismului competent să se asigure că eticheta nu este atribuită decât produselor care corespund obiectivelor și principiilor stabilite în art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 și care sunt conforme termenilor contractului.

5. în plus, trebuie să se prevadă dispoziții privind suspendarea sau retragerea autorizației de utilizare a etichetei în cazul în care obiectivele și principiile regulamentului menționat și termenii contractului nu sunt respectați.

6. măsurile adoptate prin prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului constituit conform art. 17 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

(1) JO L 237, 21.09.2000, p. 1.

Articolul 1

Contractul încheiat între organismul competent și fiecare candidat, conform art. 9 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, se stabilește după modelul care figurează în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Fără a aduce atingere art. 1, organismul competent poate include în contract dispoziții suplimentare, cu condiția ca acestea să fie compatibile cu Regulamentul (CE) 1980/2000.

Articolul 3

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...