Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 728/2000 de stabilire a taxelor pentru cererile de acordare a etichetei ecologice comunitare și a taxelor anuale [notificată cu numărul C(2000) 3279] [Text cu relevanță pentru SEE]
Număr celex: 32000D0728

Modificări (...)

În vigoare de la 22 noiembrie 2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 10 noiembrie 2000
de stabilire a taxelor pentru cererile de acordare a etichetei
ecologice comunitare și a taxelor anuale [notificată cu numărul
C(2000) 3279] [Text cu relevanță pentru SEE] (2000/728/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 175 alin. (1),

având în vedere Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 1980/2000 din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice1, în special art. 12 și anexa V,

întrucât:

(1) art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede că pentru orice cerere de acordare a etichetei ecologice trebuie plătită o taxă, în funcție de costurile de procesare a cererii, și că utilizarea etichetei presupune plata unei taxe anuale de către solicitant;

(2) art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede că suma totală a taxelor anuale și a taxelor percepute pentru depunerea unei cereri este fixată de către Comisie conform dispozițiilor anexei V și procedurii prevăzute în art. 17 din regulamentul menționat;

(3) anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede fixarea unei taxe minime și a unei taxe maxime, iar taxa pentru depunerea unei cereri de acordare a etichetei ecologice trebuie să fie redusă cu cel puțin 25% atât pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM)2, cât și pentru producătorii și prestatorii de servicii din țările în curs de dezvoltare;

(4) anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede ca taxa anuală să fie calculată în funcție de volumul anual al vânzărilor produsului căruia i se acordă eticheta ecologică în cadrul Comunității, precum și fixarea unei taxe minime și a unei taxe maxime.

(5) anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede ca taxa anuală să fie redusă cu cel puțin 25% atât pentru IMM-uri, cât și pentru producătorii și prestatorii de servicii din țările în curs de dezvoltare.

(6) anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede că se pot aplica reduceri suplimentare ale taxelor anuale pentru solicitanții care au primit deja certificarea în cadrul sistemului comunitar de audit și management ecologic (EMAS) sau în baza normei ISO 14001.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...