Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 693/2000 privind retragerea referințelor standardului EN 703 "Mașini agricole - Utilaje pentru descărcare siloz - Securitate" de pe lista referințelor standardelor publicate în cadrul punerii în aplicare a Directivei 98/37/CE [notificat cu numărul C(2000) 3104] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32000D0693

Modificări (...)

În vigoare de la 11 noiembrie 2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 25 octombrie 2000
privind retragerea referințelor standardului EN 703 "Mașini
agricole - Utilaje pentru descărcare siloz - Securitate" de pe
lista referințelor standardelor publicate în cadrul punerii
în aplicare a Directivei 98/37/CE
[notificat cu numărul C(2000) 3104]
(Text cu relevanță pentru SEE) (2000/693/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, având în vedere Directiva Parlamentului European și a Consiliului 98/37/CE din 22 iunie 1998 privind apropierea legislațiilor statelor membre în domeniul utilajelor1, modificată ultima dată de Directiva 98/79/CE2, în special art. 6 alin. (1),

având în vedere avizul comitetului instituit prin Directiva Parlamentului European și a Consiliului 98/34/CE din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice3,

întrucât:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...