Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 604/2000 privind componența și statutul Comitetului de politică economică
Număr celex: 32000D0604

Modificări (...)

În vigoare de la 11 octombrie 2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 29 septembrie 2000
privind componența și statutul Comitetului de politică economică
(2000/604/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității europene, în special articolul 209,

având în vedere avizul Comisiei,

întrucât:

(1) Comitetul de politică economică (CPE) a fost constituit prin Decizia 74/122/CEE a Consiliului1.

(2) Comitetul a exercitat toate funcțiile atribuite până în prezent Comitetului de politică conjuncturală constituit prin Decizia Consiliului din 9 martie 1960 privind coordonarea politicilor de conjunctură ale statelor membre2, Comitetului de politică bugetară constituit prin Decizia Consiliului din 8 mai 1964 privind colaborarea dintre serviciile competente ale administrațiilor statelor membre în domeniul politicii bugetare3 și Comitetului de politică economică pe termen mediu constituit prin Decizia Consiliului din 15 aprilie 1964 de creare a Comitetului de politică economică pe termen mediu4.

(3) Comitetul este prevăzut de articolul 272 din tratat.

(4) Statutul CPE trebuie să țină cont de noul cadru instituțional rezultat din intrarea în a treia etapă a Uniunii Economice și Monetare. Pare astfel oportună menținerea structurii de bază a Comitetului procedând la modificările necesare pentru ameliorarea funcționării sale și descrierea sarcinilor de o manieră cât mai precisă.

(5) Misiunea comitetului nu aduce atingere dreptului Comisiei de a formula recomandări sau de exprima opinii asupra problemelor abordate în tratat.

(6) Introducerea monedei euro întărește necesitatea coordonării strânse a politicilor economice și de asigurare a unei convergențe susținute a rezultatelor economice din statele membre. Conform Rezoluției Consiliului European de la Luxemburg din 13 decembrie 1997 privind coordonarea politicilor economice în decursul celei de-a treia etape a Uniunii Economice și Monetare5, coordonarea întărită dintre politicile economice trebuie să includă o supraveghere mai strânsă a evoluției macroeconomice în statele membre și a politicilor structurale, conduse de statele membre pe piețele muncii, de bunuri și servicii, precum și a tendințelor în materie de costuri și prețuri, mai ales în măsura în care ele apasă asupra posibilităților de obținere a unei creșteri ne inflaționiste durabile și creării de noi locuri de muncă.

(7) Marile orientări ale politicilor economice și procedura de supraveghere multilaterală prevăzute în articolul 99 din tratat sunt esența coordonării politicilor economice. Fără a aduce atingere misiunii Comitetului economic și financiar, CPE sprijină definirea orientărilor și contribuie la procedura de supraveghere multilaterală în domeniile vizate de prezenta decizie.

(8) La Reuniunea de la Cardiff din 16 iunie 1998, Consiliul European a primit favorabil Decizia Consiliului Ecofin și a miniștrilor reuniți în cadrul Consiliului la 1 mai 19986 de punere în aplicare, cu respectarea principiului subsidiarității, a unei proceduri reduse care să permită continuarea progreselor reformelor economice.

(9) Rezoluția Consiliului European din 3 și 4 iunie 1999 a lansat un proces de dialog macroeconomic la nivelul Comunității. Acest dialog macroeconomic este destinat ameliorării interacțiunii dintre evoluția salariilor și politicile macroeconomice. Consiliul European a concluzionat că dialogul macroeconomic la nivel tehnic ar trebui să se deruleze în cadrul unui grup de lucru instituit în interiorul CPE, în colaborare cu Comitetul de ocupare și al pieței muncii și cu participarea reprezentanților celor două comitete (inclusiv Banca Centrală Europeană), al Comisiei și Grupului macroeconomic de dialog social. Este convenabil ca CPE să organizeze, în particular, contribuția reprezentanților guvernelor la dialog, la acest nivel.

(10) Rezoluția Consiliului European din 16 iunie 1997 privind creșterea și ocuparea7 a făcut apel la o coordonare întărită a politicilor economice pentru a completa procedura prevăzută în noul titlu al tratatului cu privire la ocupare, și a solicitat Comitetului de ocupare să lucreze în strânsă cooperare cu CPE.

(11) Tratatul prevede instituirea unui comitet economic și financiar. Misiunea comitetului economic și financiar este descrisă în articolul 114, paragraful 2, din tratat. Statutul Comitetului economic și financiar a fost adoptat prin Decizia Consiliului din 31 decembrie 19988. CPE trebuie să colaboreze strâns cu Comitetul economic și financiar pentru a asista la Consiliu

(12) Tratatul impune crearea unui comitet de ocupare cu care este necesară și o cooperare strânsă.

(13) Descrierea misiunii CPE se va face fără a aduce atingere legislației secundare care ar putea fi adoptată în viitor în ceea ce privește procedura de supraveghere multilaterală prevăzută la articolul 99 paragraful 5 din tratat.

(14) Statele membre, Comisia și Banca Centrală Europeană trebuie să fie reprezentate corespunzător în cadrul CPE. Fiecare trebuie să desemneze patru reprezentanți.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...