Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 597/2000 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene
Număr celex: 32000D0597

Modificări (...)

În vigoare de la 07 octombrie 2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 29 septembrie 2000
privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene
(2000/597/CE, Euratom)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 269,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 173,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Curții de Conturi3,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social4.

întrucât:

(1) Consiliul European care s-a întrunit la Berlin în 24 și 25 martie 1999 a hotărât, inter alia, că sistemul de resurse proprii al Comunităților trebuie să fie echitabil, transparent, eficient, simplu și bazat pe criteriul care exprimă cel mai bine capacitatea de contribuție a fiecărui stat membru.

(2) Sistemul de resurse proprii al Comunităților trebuie să asigure resursele adecvate pentru dezvoltarea ordonată a politicilor Comunităților, fiind supus unei discipline bugetare stricte.

(3) Este adecvat să se folosească datele de cea mai bună calitate în sensul bugetului Uniunii Europene și resurselor proprii ale Comunităților. Aplicarea Sistemului European de Conturi Economice Integrate (numit în continuare "SEC 95"), în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului5 îmbunătățește calitatea măsurării datelor cu privire la conturile naționale.

(4) Este util să se folosească cele mai recente noțiuni statistice în sensul resurselor proprii și pentru definirea produsul național brut (PNB) ca fiind egal în acest sens cu venitul național brut (VNB), așa cum este determinat de Comisie prin aplicarea SEC 95 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2223/96.

(5) În plus, în cazul în care modificările la SEC 95 determină modificări semnificative în VNB așa cum este determinat de Comisie în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2223/96, este adecvat ca să decidă Consiliul, dacă aceste modificări se aplică în sensul resurselor proprii.

(6) Conform Deciziei 94/728/CE, Euratom a Consiliului din 31 octombrie 1994 privind sistemul de resurse proprii6 al Comunităților, plafonul maxim al resurselor proprii pentru 1999 a fost stabilit la 1,27% din PNB al Comunităților la prețurile de piață, și un plafon global de 1,335% din PNB al Comunităților a fost stabilit la creditele pentru angajamente.

(7) Este adecvat să se adapteze aceste plafoane exprimate ca procente din PNB pentru a menține neschimbată suma resurselor financiare puse la dispoziția Comunităților prin stabilirea unei formule pentru determinarea noilor plafoane, în funcție de PNB, așa cum este definit în sensul prezentei decizii, pentru a fi aplicate după intrarea în vigoare a prezentei decizii.

(8) Este adecvat să se folosească aceleași metode în viitor, cu ocazia modificărilor în SEC 95, care ar putea avea efecte cu privire la nivelul PNB.

(9) Pentru a continua procesul de luare în considerare a capacității de contribuție a fiecărui stat membru la sistemul de resurse proprii și de a corecta aspectele regresive ale sistemului actual pentru statele membre mai puțin prospere, Consiliul European a hotărât la întâlnirea de la Berlin din 24 și 25 martie 1999, ca normele de finanțare ale Uniunii să fie modificate astfel:

- nivelul maxim al TVA la resurse să scadă de la 1% la 0,75% în 2002 și 2003 și la 0,50% din 2004,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...