Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 553/2000 de punere în aplicare a Directivei Consiliului 89/106/CEE privind performanța exterioară a învelitorilor de acoperiș în cazul expunerii la foc exterior [notificată cu numărul C(2000) 2266] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32000D0553

Modificări (...)

În vigoare de la 19 septembrie 2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 6 septembrie 2000
de punere în aplicare a Directivei Consiliului 89/106/CEE privind
performanța exterioară a învelitorilor de acoperiș în cazul
expunerii la foc exterior [notificată cu numărul C(2000) 2266]
(Text cu relevanță pentru SEE) (2000/553/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva Consiliului 98/106/CEE din 21 decembrie 1988 privind apropierea dispozițiilor legale, de reglementare și administrative ale statelor membre în ceea ce privește produsele pentru construcții1, modificate de Directiva 93/68/CEE2, în special art. 13 și 20,

întrucât:

(1) În conformitate cu Directiva 89/106/CEE, statele membre au datoria să se asigură că, pe teritoriul lor, lucrările de construcție și inginerie civilă sunt proiectate și executate în așa fel încât să nu pericliteze siguranța persoanelor, a animalelor domestice și a bunurilor, ținând cont, în același timp, de alte cerințe esențiale în interesul bunăstării generale.

(2) Dispozițiile privind proiectarea și execuția ansamblurilor de acoperiș intră în responsabilitatea statelor membre.

(3) Comunicarea Comisiei privind documentele interpretative ale Directivei 89/106/CEE3 enumeră, la pct. 2.2 din documentul interpretativ nr. 2, o serie de măsuri asociate, în vederea satisfacerii cerinței esențiale de "siguranță la foc" care contribuie, împreună, la definirea strategiei de siguranță la foc, care poate fi pusă în aplicare în moduri diferite în statele membre.

(4) Pct. 4.3.1.2.2. din documentul interpretativ nr. 2 identifică cerințele cărora trebuie să se răspundă produsele pentru construcții în cazul acoperișurilor expuse la foc exterior.

(5) Deciziile Comisiei 98/436/CE4, 98/599/CE5, 98/600/CE6, 1999/90/CE7, 2000/245/CE8 și 2000/553/CE, privind atestarea conformității produselor pentru construcții destinate învelitorilor de acoperiș care pot fi expuse unei surse de foc exterioare prevăd că anumite produse/materiale pot fi "considerate că satisfac" cerințele pentru caracteristica de "performanță în cazul expunerii la foc exterior" fără a mai fi nevoie să fie supuse unor încercări.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...