Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 518/2000 în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția adecvată a datelor cu caracter personal în Elveția (notificată cu numărul C(2000) 2304) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32000D0518

Modificări (...)

În vigoare de la 25 august 2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 26 iulie 2000
în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a
Consiliului privind protecția adecvată a datelor cu caracter
personal în Elveția (notificată cu numărul C(2000) 2304)
(Text cu relevanță pentru SEE) (2000/518/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date1, în special articolul 25 alineatul (6),

întrucât:

(1) În temeiul Directivei 95/46/CE, statelor membre li se cere să ia măsuri astfel încât transferul datelor cu caracter personal către o țară terță să poată avea loc numai în cazul în care țara terță în cauză asigură un nivel adecvat de protecție și în cazul în care legile statelor membre care pun în aplicare alte dispoziții ale directivei sunt respectate înainte de transfer.

(2) Comisia poate constata că o țară terță asigură un nivel adecvat de protecție. În acest caz, datele cu caracter personal pot fi transferate din statele membre fără a mai fi necesare garanții suplimentare.

(3) În temeiul Directivei 95/46/CE, nivelul de protecție al datelor ar trebui evaluat având în vedere toate circumstanțele în care se desfășoară o operațiune de transfer de date sau un set de operațiuni de transfer de date și ținând cont de condițiile date. Grupul de lucru privind protecția persoanei în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, înființat în temeiul directivei menționate anterior, a emis indicații referitoare la efectuarea acestor evaluări2.

(4) Ținând cont de diferitele abordări ale protecției datelor în țări terțe, ar trebui efectuată evaluarea caracterului adecvat al acestei protecții și orice decizie întemeiată pe articolul 25 alineatul (6) din Directiva 95/46/CE ar trebui aplicată astfel încât să nu producă discriminări arbitrare sau nejustificate împotriva țărilor terțe sau între țări terțe acolo unde există condiții similare și nici să nu constituie o barieră mascată în calea comerțului, ținând cont de angajamente internaționale actuale ale Comunității.

(5) În ceea ce privește Confederația Elvețiană, standardele legale referitoare la protecția datelor cu caracter personal produc efecte juridice obligatorii atât la nivel federal, cât și la nivel cantonal.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...