Parlamentul European

Decizia nr. 459/2000 privind organizarea și funcționarea Oficiului pentru Publicații Oficiale al Comunităților Europene
Număr celex: 32000D0459

Modificări (...)

În vigoare de la 22 iulie 2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN, A CONSILIULUI, A COMISIEI, A
CURȚII DE JUSTIȚIE, A CURȚII DE CONTURI, A COMITETULUI ECONOMIC ȘI
SOCIAL ȘI A COMITETULUI REGIUNILOR
din 20 iulie 2000
privind organizarea și funcționarea Oficiului pentru Publicații
Oficiale al Comunităților Europene (2000/459/CE, CECO, Euratom)

PARLAMENTUL EUROPEAN,

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

COMISIA,

CURTEA DE JUSTIȚIE,

CURTEA DE CONTURI,

COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL,

COMITETUL REGIUNILOR,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

întrucât:

(1) Art. 8 din Decizia reprezentanților guvernelor statelor membre din 8 aprilie 1965 privind amplasarea provizorie a anumitor instituții și departamente ale Comunităților1 prevedea amplasarea unui Oficiu pentru Publicații Oficiale al Comunităților Europene (denumit în continuare "Oficiul") la Luxemburg. Dispoziția în cauză a fost pusă în aplicare prin Decizia 69/13/Euratom, CECO, CEE2, modificată de Decizia 80/443/CEE, Euratom, CECO3.

(2) Regulamentul financiar din 21 decembrie 1977 aplicabil bugetului general al Comunităților Europene4, modificat ultima dată de Regulamentul Consiliului (CE, CECO, Euratom) nr. 2779/985, prevede dispoziții specifice privind funcționarea Oficiului.

(3) Normele care reglementează Oficiul trebuie adaptate pentru a se ține cont de evoluția practicilor în ceea ce privește competențele acordate autorității cu putere de numire.

(4) Domeniul publicațiilor a cunoscut un progres tehnologic semnificativ care trebuie luat în considerare în modul de funcționare a Oficiului.

(5) Decizia 69/13/Euratom, CECO, CEE a fost modificată în mod substanțial. Având în vedere noile modificări, decizia ar trebui reformulată din motive de claritate

DECID:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...