Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 436/2000 de constituire a un Comitet pentru protecția socială
Număr celex: 32000D0436

Modificări (...)

În vigoare de la 12 iulie 2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 29 iunie 2000
de constituire a un Comitet pentru protecția socială (2000/436/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 202,

întrucât:

(1) Comisia, în Comunicarea sa "O strategie concertată pentru modernizarea protecției sociale" din 14 iulie 1999, formula sugestii pentru întărirea cooperării în domeniul protecției sociale, printre altele, prin formarea unui grup de funcționari la nivel înalt.

(2) Parlamentul European, în Rezoluția sa din 16 februarie 2000 privind Comunicarea Comisiei cu privire la o strategie concertată de modernizare a protecției sociale, a salutat comunicarea Comisiei și decizia de a crea un astfel de grup.

(3) Consiliul, în Concluziile sale din 17 decembrie 1999 privind întărirea cooperării în vederea modernizării și îmbunătățirii protecției sociale1, sublinia necesitatea unei cooperări pentru modernizarea protecției sociale, pe baza unui dialog structurat și permanent, a unei continuări și a unui schimb de informații, de experiență și de bună practică între statele membre.

(4) Consiliul, în cadrul acelorași concluzii:

- aproba sugestia Comisiei de a crea un mecanism de cooperare întărită, definit de un grup de funcționari la nivel înalt constituit pentru a pune în aplicare prezenta acțiune;

- sublinia faptul că acest tip de cooperare ar trebui să acopere toate formele de protecție socială și să ajute statele membre, dacă este necesar, să-și îmbunătățească și să-și întărească sistemul lor de protecție socială, în funcție de prioritățile lor naționale, și amintea că organizarea și finanțarea sistemului de protecție socială țin de competența statelor membre;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...