Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 365/2000 privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen
Număr celex: 32000D0365

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 01 iunie 2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 29 mai 2000
privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii și
Irlandei de Nord de a participa la unele dintre
dispozițiile acquis-ului Schengen (2002/365/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere art. 4 din Protocolul de integrare a acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene (denumit în continuare "Protocolul Schengen"),

având în vedere solicitarea Guvernului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, exprimată în scrisorile din 20 mai 1999, 9 iulie 1999 și 6 octombrie 1999 adresate președintelui Consiliului, de a participa la anumite dispoziții ale acquis-ului Schengen, după cum se precizează în scrisorile respective,

având în vedere avizul Comisiei Comunităților Europene din 20 iulie 1999 privind solicitarea,

întrucât Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord are o poziție specială cu privire la aspectele reglementate de titlul IV din partea III a Tratatului de instituire a Comunității Europene, după cum se recunoaște în protocolul privind poziția Regatului Unit și a Irlandei și în protocolul privind aplicarea anumitor aspecte ale art. 14 din Tratatul de instituire a Comunității Europene în cazul Regatului Unit și al Irlandei, anexat prin Tratatul de la Amsterdam la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene;

întrucât acquis-ul Schengen a fost conceput și funcționează ca un ansamblu coerent ce trebuie pe deplin acceptat și aplicat de toate statele ce susțin principiul eliminării verificării persoanelor la frontierele comune ale acestora;

întrucât Protocolul Schengen prevede posibilitatea ca Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord să participe la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen, datorită poziției speciale a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord menționate anterior;

întrucât Regatul Unit își va asuma obligațiile ce revin unui stat membru în baza articolelor din Convenția Schengen din 1990 enumerate în prezenta decizie;

întrucât, având în vedere poziția specială a Regatului Unit menționată anterior, nici Regatul Unit și nici teritoriile menționate în art. 5 nu participă în baza prezentei decizii la dispozițiile referitoare la frontiere ale Convenției Schengen din 1990;

întrucât, ținând seama de problemele grave abordate în art. 26 și 27 din Convenția Schengen din 1990, Regatul Unit și Gibraltar vor aplica aceste articole;

întrucât Regatul Unit a solicitat să participe la ansamblul dispozițiilor acquis-ului Schengen privind instituirea și funcționarea sistemului de informații Schengen (denumit în continuare "SIS"), cu excepția dispozițiilor privind notificările de urgență la care se face trimitere în art. 96 din Convenția Schengen din 1990 și celelalte dispoziții referitoare la respectivele notificări;

întrucât, în opinia Consiliului, orice participare parțială a Regatului Unit la acquis-ul Schengen trebuie să respecte coerența domeniilor care formează ansamblul acestui acquis;

întrucât Consiliul recunoaște astfel dreptul Regatului Unit de a prezenta, conform art. 4 din Protocolul Schengen, o solicitare de participare parțială, observând în același timp necesitatea de a se ține cont de impactul unei asemenea participări a Regatului Unit la dispozițiile privind instituirea și funcționarea SIS asupra interpretării celorlalte dispoziții relevante ale acquis-ului Schengen și asupra implicațiilor financiare ale acesteia;

întrucât comitetul mixt, înființat conform art. 3 din acordul încheiat de Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind asocierea celor două din urmă la punerea în aplicare, utilizarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen1, a fost informat cu privire la pregătirea prezentei decizii în conformitate cu art. 5 din respectivul acord,

DECIDE:

___________

1 JO L 176, 10.07.1999, p. 36.

Articolul 1

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...