Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 361/2000 privind publicarea referințelor standardelor EN 1459:1999 "Securitatea cărucioarelor stivuitoare - Cărucioare autopropulsate cu rază de acțiune variabilă" și EN 1726-1:1999 "Securitatea cărucioarelor stivuitoare - Cărucioare autopropulsate cu capacitate mai mică sau egală cu 10 000 kg și tractoare industriale cu un efort la bara de tracțiune mai mic sau egal cu 20 000 N - Partea 1: Cerințe generale" [notificat cu numărul C(2000) 1174] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32000D0361

Modificări (...)

În vigoare de la 30 mai 2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 10 mai 2000
privind publicarea referințelor standardelor EN 1459:1999 "Securitatea
cărucioarelor stivuitoare - Cărucioare autopropulsate cu rază de acțiune
variabilă" și EN 1726-1:1999 "Securitatea cărucioarelor stivuitoare -
Cărucioare autopropulsate cu capacitate mai mică sau egală cu 10 000 kg
și tractoare industriale cu un efort la bara de tracțiune mai mic
sau egal cu 20000 N - Partea 1: Cerințe generale"
[notificat cu numărul C(2000) 1174]
(Text cu relevanță pentru SEE) (2000/361/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva Parlamentului European și a Consiliului 98/37/CE din 22 iunie 1998 privind apropierea legislațiilor statelor membre în domeniul utilajelor1, modificată de Directiva 98/79/CE2,

având în vedere avizul Comitetului instituit prin Directiva Parlamentului European și a Consiliului 98/34/CE, din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice3, modificată de Directiva 98/48/CE4,

întrucât:

(1) Art. 2 din Directiva 98/37/CE, modificată, stabilește că utilajele pot fi introduse pe piață și date în folosință doar dacă nu periclitează sănătatea sau securitatea persoanelor și, dacă este cazul, a animalelor domestice sau a bunurilor, atunci când sunt instalate, întreținute în mod corespunzător și folosite conform cu destinația lor.

(2) Se presupune că utilajele care se conformează standardelor armonizate, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, îndeplinesc cerințele esențiale de sănătate și securitate prevăzute în art. 3 din Directiva 98/37/CE, modificată.

(3) Statelor membre li se recomandă publicarea referințelor standardelor naționale care transpun standardele armonizate.

(4) Standardele armonizate EN 1459:1999 "Securitatea cărucioarelor stivuitoare Cărucioare stivuitoare autopropulsate cu rază de acțiune variabilă" și EN 1726-1:1999 "Securitatea cărucioarelor stivuitoare - Cărucioare stivuitoare autopropulsate cu capacitate mai mică sau egală cu 10 000 kg și tractoare industriale cu un efort la bara de tracțiune mai mic sau egal cu 20 000 N - Partea 1: Cerințe generale" se ocupă de echipamentul ce prezintă un risc special pentru operator, în special riscul de a fi strivit între sol și utilaj, în cazul răsturnării accidentale a căruciorului.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...