Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 351/2000 privind procedura de desemnare a unui nou server gazdă comun pentru sistemul veterinar computerizat integrat (notificată cu numărul C(2000) 818) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32000D0351

Modificări (...)

În vigoare de la 25 mai 2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 3 mai 2000
privind procedura de desemnare a unui nou server gazdă comun pentru
sistemul veterinar computerizat integrat (notificată cu
numărul C(2000) 818) (Text cu relevanță pentru SEE) (2000/351/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în comerțul intracomunitar cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne1, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 92/118/CEE2, în special articolul 20 alineatul (3),

având în vedere Decizia 92/438/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 privind informatizarea procedurilor veterinare de import (proiect Shift), de modificare a Directivelor 90/675/CEE, 91/496/CEE, 91/628/CEE și a Deciziei 90/424/CEE și de abrogare a Deciziei 88/192/CEE3, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de aderare a Austriei, Finlandei și Suediei, în special articolul 12,

întrucât:

(1) Prin Decizia 92/373/CEE4, Comisia a desemnat serverul gazdă ANIMO și în conformitate cu Decizia 92/486/CEE a Comisiei5 serverul gazdă ANIMO urmează a fi operațional cel puțin până la 31 martie 2000.

(2) În urma diferitelor activități desfășurate la nivel comunitar, în special studiile și seminarul privind revizuirea arhitecturii rețelei ANIMO, ar trebui pus în aplicare un sistem veterinar care să integreze diferitele aplicații de calculator.

(3) Este oportun ca în acest stadiu să se specifice procedura ce trebuie urmată pentru desemnarea unui nou server gazdă care să îndeplinească toate serviciile solicitate în sensul sistemului veterinar computerizat integrat.

(4) Serverul gazdă comun trebuie să îndeplinească specificații tehnice precise.

(5) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului veterinar permanent,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...