Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 2826/2000 privind acțiunile de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă
Număr celex: 32000R2826

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 23 decembrie 2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) nr. 2826/2000
din 19 decembrie 2000
privind acțiunile de informare și promovare pentru produsele
agricole pe piața internă

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 37,

având în vedere propunerea Comisiei(1),

având în vedere avizul Parlamentului European(2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social(3),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

întrucât:

(1) În temeiul reglementărilor sectoriale în vigoare, Comunitatea poate desfășura activități promoționale pe piața internă pentru anumite produse agricole.

(2) Având în vedere previziunile privind evoluția piețelor și experiența dobândită și pentru a oferi informații complete consumatorilor, ar trebui urmată o politică cuprinzătoare și sistematică de informare și promovare pe piața internă a produselor agricole și a metodei de producere a acestora și, în mod subsidiar, pentru produsele alimentare, în aceleași condiții ca cele prevăzute pentru țările terțe, dar fără încurajarea consumului unui produs în temeiul originii sale.

(3) O astfel de politică completează și consolidează în mod util programele derulate de către statele membre prin promovarea imaginii acestor produse pentru consumatorii din Comunitate, în special în ceea ce privește calitatea, valoarea nutritivă și siguranța alimentelor și a metodelor de producție.

(4) Trebuie definite criterii pentru selectarea produselor și sectoarelor în cauză și a temelor campaniei comunitare.

(5) Pentru a se asigura consecvența și eficiența programelor, este necesar să se prevadă stabilirea liniilor directoare care definesc, pentru fiecare produs sau sector, orientările generale referitoare la elementele esențiale ale programelor în cauză.

(6) Având în vedere natura tehnică a sarcinilor care trebuie îndeplinite, Comisia trebuie să aibă posibilitatea de a recurge la un comitet de experți în comunicare sau la asistenți tehnici.

(7) Trebuie definite criteriile de finanțare ale acțiunilor. Ca regulă generală, pentru ca organizațiile care fac propunerile și statele membre interesate să își asume responsabilitatea, Comunitatea ar trebui să acopere doar o parte a costului acțiunilor. Totuși, în cazuri excepționale, poate fi mai adecvat să nu se impună nici o contribuție financiară din partea statului membru în cauză. În cazul informațiilor privind sistemele comunitare referitoare la originea, producția organică, sigla și etichetarea corespunzătoare, precum și referitoare la simbolurile grafice prevăzute în cadrul reglementărilor agricole, în special pentru regiunile ultraperiferice, finanțarea partajată între Comunitate și statele membre poate fi justificată de nevoia de a oferi informații publicului cu privire la aceste programe relativ recente.

(8) În ceea ce privește punerea în aplicare a acțiunilor, se impune să se prevadă ca aceasta să fie încredințată, prin intermediul unor proceduri corespunzătoare, organismelor care au structurile și competențele necesare, în vederea asigurării celui mai bun raport între cost și eficiență al acțiunilor selectate.

(9) Pentru a controla aplicarea corespunzătoare a programelor și impactul acțiunilor, se impune să se prevadă monitorizarea eficientă de către statele membre, precum și evaluarea rezultatelor de către un organism independent.

(10) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia Consiliului 1999/468/CE din 28 iunie 1999 de stabilire a modalităților de exercitare a competențelor de execuție conferite Comisiei(4).

(11) Cheltuielile legate de finanțarea acțiunilor și de asistența tehnică europeană ar trebui tratate ca măsuri de intervenție în sensul art. 1 alin. (2) lit. (e) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1258/1999 din 17 mai 1999 privind finanțarea politicii agricole comune(5).

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...