Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 2667/2000 privind Agenția Europeană pentru Reconstrucție
Număr celex: 32000R2667

Modificări (...)

În vigoare de la 07 decembrie 2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 2667/2000 AL CONSILIULUI
din 5 decembrie 2000
privind Agenția Europeană pentru Reconstrucție

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 308,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere propunerea Parlamentului European1,

întrucât:

(1) Asistența în favoarea Albaniei, Bosniei-Herțegovina, Croației, Republicii Federale a Iugoslaviei și a Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei a fost pusă în aplicare, în esență, în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1628/962 și a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 3906/89 din 18 decembrie 1989 privind ajutorul economic în favoarea anumitor țări din Europa Centrală și de Est3;

(2) Regulamentul (CE) nr. 1628/96 a creat Agenția Europeană pentru Reconstrucție;

(3) Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 2666/20004 care oferă un cadru juridic unificat pentru asistarea comunitară în favoarea acestor țări și abrogă Regulamentul (CE) nr. 1628/96.

(4) Este necesar, prin urmare, să se reia, adaptând-le la Regulamentul (CE) nr. 2666/2000, dispozițiile privind crearea și funcționarea Agenției Europene pentru Reconstrucție într-un nou regulament, aducându-se, în același timp, modificările necesare.

(5) Consiliul European de la Feira din 19 și 20 iunie 2000 a subliniat că Agenția Europeană pentru Reconstrucție, în calitatea sa de autoritate însărcinată cu punerea în aplicare a viitorului program CARDS, trebuie să aibă posibilitatea de a-și folosi întregul potențial pentru a atinge obiectivele stabilite de către Consiliul European de la Cologne din 3 și 4 iunie 1999.

(6) Tratatul nu prevede, pentru adaptarea prezentului regulament, alte atribuții decât cele din articolul 308.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 Aviz emis la 15 noiembrie 2000 (încă nepublicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene).

2 JO L 204, 14.8.1996, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2454/1999 (JO L 229, 20.11.1999, p. 1).

3 JO L 375, 23.12.1996, p. 11. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1266/1999 (JO L 161, 26.6.1999, p. 68).

4 A se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial.

Articolul 1

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...