Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 115/1999 privind definițiile caracteristicilor, lista produselor agricole, excepțiile de la definiții și regiunile sau districtele care privesc anchetele ce au ca obiect structura holdingurilor agricole (notificat sub numărul C(1999) 3875)
Număr celex: 32000D0115

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 12 februarie 2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 24 noiembrie 1999
privind definițiile caracteristicilor, lista produselor agricole,
excepțiile de la definiții și regiunile sau districtele care privesc
anchetele ce au ca obiect structura holdingurilor agricole
(notificat sub numărul C(1999) 3875)
(2000/115/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităților Europene,

având în vedere Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 571/88 din 29 februarie 1988 privind organizarea de anchete comunitare privind structura holdingurilor agricole1, modificat și completat prin Decizia Comisiei nr. 98/377/EC2, în special art. 8 alin. (1),

întrucât:

(1) în conformitate cu art. 8 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 571/88, orice modificări ale listelor de caracteristici ale anchetei, precum și ale definițiilor caracteristicilor anchetei și ale delimitării regiunilor, districtelor anchetate și ale altor unități teritoriale, sunt prevăzute în procedura cuprinsă în art. 15 din prezentul regulament, adică prin decizia Comisiei în urma avizului emis de Comitetul permanent pentru statistică agricolă;

(2) rezultatele anchetelor comunitare privind structura holdingurilor agricole prevăzute în Regulamentul (CEE) nr. 571/88 pot fi în concordanță în întreaga Comunitate Europeană numai dacă termenii cuprinși în lista de caracteristici sunt înțeleși și aplicați în mod uniform;

(3) lista caracteristicilor de anchetă a fost modificată și completată prin Decizia 98/377/CE având în vedere ancheta de bază din 1999/2000 privind structura holdingurilor agricole și întrucât Decizia Comisiei nr. 89/651/CEE3, modificată și completată prin Decizia nr. 97/418/CE4 prevede definițiile, lista produselor agricole, excepțiile la definiții aplicate în anumite state membre și regiuni care se aplică în cadrul anchetelor de structură din 1988-1997; întrucât, ca urmare, Decizia nr. 89/651/CEE trebuie să fie adaptată și completată;

(4) noi variabile s-au adăugat listei de caracteristici; întrucât dezvoltarea agriculturii a făcut necesar să se revizuiască definițiile diferitelor variabile vechi; întrucât anexa I la prezenta decizie a Comisiei cuprinde o nouă listă de definiții având în vedere anchetele de structură întreprinse de Comunitate după 1997;

(5) lista de produse agricole menționată în definiția holdingurilor agricole și lista de excepții la definițiile comunitare datorită condițiilor speciale din anumite state membre trebuie de asemenea revizuită; întrucât aceste liste revizuite de produse agricole și de excepții acceptate la lista definițiilor sunt cuprinse în anexa II și III la prezenta decizie a Comisiei;

(6) este nevoie de o mai mare claritate în corelarea dintre Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică și regiunile și districtele utilizate în scopul realizării de anchete de structură agricolă; întrucât este util ca aceste regiuni și districte să fie definite într-o anexă IV separată la prezenta decizie a Comisiei;

(7) măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru statistica agricolă,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 56, 02.03.1988, p. 1

2 JO 168, 13.06.1998, p. 29.

3 JO L 391, 30.12.1989, p. 1.

4 JO L 177, 05.07.1997, p. 26.

Articolul 1

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...