Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 57/1999 privind sistemul de alertă și de reacție rapidă pentru prevenirea și controlul bolilor transmisibile în temeiul Deciziei Parlamentului European și a Consiliului nr. 2119/98/CE [notificată sub numărul C(1999) 4016]
Număr celex: 32000D0057

În vigoare de la 26 ianuarie 2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 22 decembrie 1999
privind sistemul de alertă și de reacție rapidă pentru prevenirea
și controlul bolilor transmisibile în temeiul Deciziei
Parlamentului European și a Consiliului nr. 2119/98/CE
[notificată sub numărul C(1999) 4016] (2000/57/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Decizia Parlamentului European și a Consiliului nr. 2119/98/CE din 24 septembrie 1998, prin care se constituie o rețea de supraveghere epidemiologică și de control al bolilor transmisibile în cadrul Comunității(1), în special art. 1 și 7,

întrucât:

(1) conform Deciziei nr. 2119/98/CE, se impune constituirea unei rețele la nivel comunitar pentru promovarea cooperării și coordonării între statele membre, cu sprijinul Comisiei, în vederea îmbunătățirii prevenirii și controlului, în cadrul Comunității, a categoriilor de boli transmisibile enumerate în anexa la decizia menționată anterior. Rețeaua trebuie utilizată pentru controlul epidemiologic al acestor boli și pentru realizarea unui sistem de alertă și de reacție rapidă.

(2) bolile și problemele sanitare deosebite cuprinse în sistemul de alertă și de reacție rapidă la nivel comunitar trebuie să reflecte nevoile actuale ale Comunității, și în primul rând valoarea adăugată a reacției la nivel comunitar.

(3) sistemul de alertă și de reacție rapidă trebuie să permită examinarea problemelor ridicate de autoritățile sanitare competente din fiecare stat membru sau evidențiate cu ajutorul datelor culese conform art. 4 din Decizia nr. 2119/98/CE.

(4) prezenta decizie contribuie la integrarea rețelei comunitare constituite prin Decizia nr. 2119/98/CE în alte rețele de alertă rapidă constituite la nivel național sau comunitar pentru bolile și problemele deosebite ce trebuie vizate de sistemul de alertă și de reacție rapidă. În scopul punerii sale în practică, rețeaua comunitară va funcționa, în consecință, în primul rând prin utilizarea sistemului Euphin-HSSCD (sistemul de control sanitar al bolilor transmisibile din cadrul rețelei europene de informații din domeniul sănătății publice), care comportă trei aspecte:

a) sistemul de alertă și de reacție rapidă pentru notificările referitoare la pericolele clare pentru populație, transmise de către autoritățile sanitare competente din fiecare stat membru, care răspund de stabilirea măsurilor care s-ar putea dovedi necesare pentru protecția sănătății publice;

b) schimbul de informații între structurile și autoritățile împuternicite din statele membre în domeniul sănătății publice;

c) rețelele specifice care vizează bolile selectate în vederea unui control epidemiologic între structurile și autoritățile împuternicite ale statelor membre.

(5) dezvoltarea de noi tehnologii utile trebuie să facă obiectul unei control permanent și să fie luată în considerare pentru îmbunătățirea sistemului de exploatare Euphin-HSSCD.

(6) măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit la art. 7 din Decizia 2119/98/CE.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...