Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 40/1999 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a eco-etichetei comunitare pentru frigidere [notificată sub nr. C (1999) 4522] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32000D0040

Modificări (...)

În vigoare de la 19 ianuarie 2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 16 decembrie 1999
de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a eco-etichetei
comunitare pentru frigidere [notificată sub nr. C (1999) 4522]
(Text cu relevanță pentru SEE) (2000/40/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 880/92 din 23 martie 1992 privind sistemul comunitar de acordare a etichetei ecologice1, în special art. 5 alin. (1) al doilea paragraf,

(1) întrucât art. 5 alin. (1) primul paragraf din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 880/92 prevede că acordarea eco-etichetei comunitare se face în condițiile definite de categoriile de produse;

(2) întrucât art. 10 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 880/92 prevede că performanța ecologică a unui produs se evaluează în funcție de criteriile specifice aplicabile categoriilor de produse;

(3) întrucât trebuie stabilite criterii vizând metodele de testare și clasificare a consumului de energie conform Directivei Comisiei 94/2/CE din 12 ianuarie 1994 conținând modalitățile de aplicare a Directivei Consiliului 92/75/CEE privind indicarea consumului de energie al frigiderelor, congelatoarelor și combinelor frigorifice2 și întrucât exigențele în materie de consum de energie trebuie adaptate la inovațiile tehnologice și la evoluția pieței;

(4) întrucât Comisia a stabilit, prin Decizia Comisiei 96/703/CE3, criteriile ecologice pentru acordarea eco-etichetei comunitare pentru frigidere, care expiră, conform art. 3 din prezenta decizie, pe 27 noiembrie 1999;

(5) întrucât trebuie adoptată o nouă decizie de stabilire a criteriilor ecologice pentru această categorie de produse, pentru a putea permite participarea fabricanților și importatorilor de frigidere la sistemul comunitar de acordare a etichetei ecologice;

(6) întrucât, conform art. 6 din Regulamentul (CEE) nr. 880/92, Comisia a consultat principalele grupuri de interese reunite în cadrul unui forum de consultanță;

(7) întrucât măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul comitetului constituit prin art. 7 din Regulamentul (CEE) nr. 880/92,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 99, 11.04.1992, p. 1.

2 JO L 45, 17.02.1994, p. 1.

3 JO L 323, 13.12.1996, p. 34.

Articolul 1

Categoria de produse "frigidere" (denumită în continuare "categoria de produse") se definește după cum urmează:

frigidere menajere, recipiente pentru produse congelate, congelatoare și combine alimentate la curent.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...